BASK

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

BASK ATATÜRK
ATATÜRK & BASK

ÖĞRETİCİ: SAĞLIK TASARISI SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SORUNLARINI ÇÖZMÜYOR

BASK ogretici-saglik-tasarisi-saglik-calisanlarinin-sorunlarini-cozmuyor

BASK Genel Başkanı Mehmet Alper ÖĞRETİCİ Genel Kurul’a sevk edilen sağlık çalışanlarını ilgilendiren yasa tasarısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamaları şöyle:

SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SORUNLARINI ÇÖZMÜYOR

Bilindiği gibi 2021 Aralık ayında hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarına ve emekliliklerine yönelik iyileştirme yapılması yönünde tepkilere neden olan bir düzenlemeye gidilmişti. Yapılan düzenlemenin, kapsamının dar olması, hekim dışı sağlık çalışanlarını dışarda bırakması gibi sebeplerle eleştiriler yapılması üzerine daha kapsamlı bir yasa tasarısı çıkarılacağı söylenerek, teklif geri çekilmişti. Bu hususta yapılan yeni düzenleme 08.06.2022 tarihinde TBMM Sağlık Komisyonuna yeniden getirilmiş.10 Haziran gecesi ise Plan Bütçe Komisyonundan geçirilerek TBMM Genel Kuruluna sevk edilmiştir.

Genel Kurul’a sevk edilen yeni düzenleme ile eski tasarıya yönelik eleştirilerin dikkate alınmadığı, eski tasarının eksikliklerinin giderilmediği hatta bir çok yönüyle de daraltılarak uygulanmaya çalışıldığı görülmektedir.

Aralık 2021’de sunulan tasarıda; aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan emekli tabip ve diş tabiplerinin emekli aylıklarına ilave ödeme tutarını belirleyen gösterge rakamı 13000’den 33000’e, uzman hekimlerin ise 17000’den 40000’e çıkarılacağı öngörülürken; yeni yasa teklifi ile ilave ödeme tutarını belirleyen gösterge rakamlarının, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabipleri için 13000’den 20000’e ve uzman hekimler için 17000’den 26000’e yükseltilmiştir. 

Son teklifle birlikte hem tabip, diş tabibi ile uzman hekim emekli aylığındaki iyileştirmeler azaltılmış; hem de diğer sağlık çalışanları yok sayılmıştır.

Sabit ek ödemelerde herhangi bir artış söz konusu değilken bu ödemelerin emekliliğe yansıması da söz konusu değildir. Sadece değişen ek ödemenin döner sermaye yerine merkezi yönetim bütçesinden karşılanmasıdır.

Sağlık çalışanları dönmeyen döner sermayeden pay değil, emekliliklerine de yansıyacak tek kalem maaş istiyor.

Salgın döneminde sıkça alkışladığımız sağlık çalışanlarının haklarını alması için BASK olarak mücadelemizi sürdüreceğiz.

 

YORUM YAZ