BASK

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

BASK ATATÜRK
ATATÜRK & BASK
BASK vizyon

Vizyon

Kamu görevlilerinin insan onuruna yaraşır bir hayat süreceği,

İnsan hakları ve temel özgürlükler ile evrensel standartların uygulama alanı bulacağı çalışma koşulları çerçevesinde;

Sendikal hakların bir bütün halinde ve eksiksiz kullanılabildiği,

 

Demokratik ve katılımcı anlayışın ve hukukun üstünlüğü ilkesinin egemen olduğu bir Türkiye’nin inşası için çalışmak…