BASK

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

BASK ATATÜRK
ATATÜRK & BASK

Tarihçe

Kısa adı BASK olan Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu, 3 Nisan 2002 tarihinde Ankara Valiliğine kuruluş dilekçelerini vererek faaliyetlerine başlayan Bağımsız Haber-Sen, Bağımsız Sağlık-Sen, Bağımsız Büro Çalışanları Sendikası (BÇS), Bağımsız Enerji-Sen, Bağımsız Ulaşım-Sen (BUS), Bağımsız Yapı-İmar Sen ve Bağımsız Tarım Orman Sen’in bir araya gelmesi ile 11 Nisan 2002 tarihinde, Ankara ‘da kuruldu.

Konfederasyonun kuruluşu, aynı gün Ankara Keykan Otel’de düzenlenen bir basın toplantısı ile BASK Kurucu Genel Başkanı Resul Akay tarafından kamuoyuna ve kamu görevlilerine duyuruldu.

BASK, Temel İlkeleri arasında saydığı,

  • Kamu çalışanlarının, siyasi partilerin vesayetini ve boyunduruğa karşı çıkan, piyon ve payanda olmayan, gücünü çalışanlardan alanbağımsız bir sendikacılık…
  • Sendikal hakları; örgütlenme, toplu pazarlık, grev, siyaset ve yönetime katılma haklarının bir bütünü olarak görençağdaş sendikacılık...
  • Çalışanlarını aile sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir gelire sahip olmalarını sendikal örgütlenmenin asgari şartı sayanrefah sendikacılığı...
  • Emeği ve alın terini en yüce değer kabul eden, üyelerini arkasında değil yanında gören ve onlarla birlikte yürüyenhak sendikacılığı...
  • Çalışanlarını aile sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir gelire sahip olmalarını sendikal mücadelenin asgari şartı sayanrefah sendikacılığı...
  • Üyelerinin haklarını iktidarlara peşkeş çekensarı sendikacılık anlayışı veya üyelerini ideolojik amaçlarla sokağa dökerek kamu düzenini zaafa uğramayı amaçlayanideolojik sendikacılık anlayışını tarihe gömecek gerçek sendikacılık...

mücadelesini benimsemiştir.

Konfederasyonun amacı, Tüzüğünün 4. Maddesinde;

Kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek, üye sendikalar arasında karşılıklı dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, çalışma ve toplumsal barışın sağlanması ve devam ettirilmesi için çaba göstermek ve mücadele etmektir. Bunun için demokratik esaslar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bağımsızlığına, Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğüne, milli egemenliğe, insan haklarına, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı kalarak, faaliyet göstermek”

olarak yer almaktadır.

Kurucu genel başkanlık ile I., II. Ve III. dönem genel başkanlık görevi Resul AKAY, 4.-5. ve 6. dönem Bayram ZENGİN tarafından yürütülen BASK’ın genel başkanlık görevine, 14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen 7. Olağan Genel Kurulda Mehmet Alper ÖĞRETİCİ seçildi.

 

Faaliyetlerini ülke geneline yayan BASK –alfabetik sırayla-  AES (Anadolu Eğitim Sendikası), Bağımsız Büro Sen,  Bağımsız Enerji Sen, Bağımsız Haber Sen, Bağımsız Sağlık-Sen, Bağımsız Yapı İmar Sen, BATOÇ-SEN (Bağımsız Tarım Orman ve Çevre Sendikası), BİRLİK Sağlık Sen, BUSEN (Bağımsız Ulaşım Sendikası) ve Birlik Yerel SEN isimli sendikaları ile bağımsız sendikacılık mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.

Halen “İzmir 2. Cadde, TURTES İş Merkezi, No: 34, Kat: 4 Kızılay/ANKARA’ adresinde faaliyet göstermektedir.