BASK

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

BASK ATATÜRK
ATATÜRK & BASK

TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFİNDE ENFLASYON VE VERGİ DİLİMİ KAYIPLARININ HESABI UYDURMA MI?

BASK toplu-sozlesme-teklifinde-enflasyon-ve-vergi-dilimi-kayiplarinin-hesabi-uydurma-mi

Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Arka Planı –IV-

TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFİNDE ENFLASYON VE VERGİ DİLİMİ KAYIPLARININ HESABI UYDURMA  MI?

Memur-Sen’in açıkladığı ve kapağında her iki konfederasyon (Memur-Sen ve Kamu-Sen) genel başkanının fotoğrafı olan “6. Dönem Toplu Sözleşme TEKLİFLERİMİZ”in Kamu-Sen ile ortak olan ve 11. Madde ile 101. Madde arasındaki teklifler incelendiğinde, ilginç durumlarla karşılaşılmaktadır.

Öncelikle belirtelim ki; ortada Önder Kahveci’nin belirttiği “Konfederasyonumuzla Memur-Sen arasında gerçekleştirilen teknik çalışmalar neticesinde ağırlığı mali ve sosyal haklarda olmak üzere 51 ana konu başlığı ile geçmiş dönemlerde karar altına alınan 40 konu başlığının revize edilmesi olmak üzere toplamda 91 başlıkta uzlaşmaya varılmıştır. Buna göre bu sene belirlediğimiz talepler çerçevesinde bir pazarlık yürütme ve bu süreci en verimli şekilde değerlendirme noktasında elimizi taşın altına koymuş ve inisiyatif almış bulunmaktayız.” gibi bir durum bulunmamaktadır.

(https://www.kamusen.org.tr/duyurular/il-temsilcilerinin-dikkatine-26-temmuz-2021/4722/)

Teklif metninin son derece amatörce, “iş olsun torba dolsun” kabilinden ele alındığını vurgulayalım.

Şimdi birlikte tekliflerin bir kısmına göz atalım:

Toplu sözleşme görüşmelerinde öncelikle bir önceki dönem, V. Dönem (2019-2020) kayıplarının karara bağlanması ve görüşmelere sonra başlanması gerekirken, Memur-Sen kayıpları çok da önemsemediği için bu husus 13. maddeye atılmış.

Ve ortak teklifte “5. Dönem Toplu Sözleşme Kaynaklı Maaş-Ücret Kayıplarının Giderilmesi” başlığının altında “31.12.2021 tarihi itibariyle kamu görevlilerinin maaşları net 600 TL artırılır.” ifadesi yer almaktadır.

Bu 600 TL’nin hangi “teknik çalışmalar (!)” sonucu belirlendiğini bilmiyoruz.

Bildiğimiz şey, BASK tarafından her ay açıklanan enflasyon kayıplarına göre, 1 Ocak 2020-30 Haziran 2021 döneminde, yani 2 yıllık dönemin bitmesine 6 ay kala en düşük unvanlı kamu görevlisinin net enflasyon kaybının 833,04 TL olduğudur. Önümüzdeki yılbaşına kadar memurların kayıplarının ne kadar artacağını da bilmiyoruz. Ancak Temmuzdaki % 3’lük artışın % 60’ı Temmuz enflasyonuyla eridiğini gördük.

https://bask.org.tr/news-detail/genel-baskan-bayram-zengin-tuik-kamu-iscileri-ve-memurlarin-toplu-sozlesme-gorusmelerine-mudahale-etmemelidir-/1799

2020-30 Haziran 2021 döneminin enflasyon kayıplarını özeti şöyledir:

SEÇİLMİŞ BAZI UNVANLARDA OCAK 2020-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ
NET ENFLASYON KAYIP MİKTARLARI (TL)

 

 

2020

2021

 

Unvanı

Derece/
Kademe

Haziran

Ekim

Kasım

Aralık

Nisan

Mayıs

Haziran

TOPLAM

HİZMETLİ

12/1

66,13

30,87

119,88

172,05

97,76

133,84

212,51

833,04

MEMUR

9/1

70,87

33,08

128,47

184,37

104,76

143,42

227,73

892,70

ÖĞRETMEN

7/1

80,37

37,52

145,70

209,09

118,81

162,65

258,27

1.012,41

HEMŞİRE-LİSE

12/3

77,76

36,30

140,95

202,29

114,94

157,36

249,86

979,46

PRATİSYEN DR

8/3

115,90

54,10

210,10

301,53

171,34

234,56

372,44

1.459,97

UZMAN DR

1/4

141,72

66,15

256,90

368,68

209,50

286,80

455,39

1.785,14

TEKNİSYEN BÜRO

11/1

74,31

34,69

134,71

193,32

109,85

150,38

238,79

936,05

TEKNİKER BÜRO

1/4

98,71

45,03

174,87

250,96

142,60

195,22

309,98

1.217,37

MÜHENDİS BÜRO

1/4

123,11

57,47

223,17

320,28

181,99

249,15

395,60

1.550,77

ŞB MD

1/4

120,41

56,21

218,28

313,26

178,01

243,69

386,94

1.516,80

Hesaplamalara; aile ve çocuk yardımı, diğer ödemeler ile sendika aidatı, BES ve benzeri kesintiler dahil değildir.

 

Hatırlatalım ki yukarıdaki hesaplamamıza vergi diliminin % 15’ten % 20’ye yükselmesi halindeki gelir vergisi kayıpları da dahil değildir.

Memur-Sen genel başkanı Ali Yalçın, 26 Temmuz 2021 tarihinde yaptığı basın toplantısında “5. Dönem Toplu Sözleşmenin Zararları Görülmeli, 600 TL Seyyanen Zamla Kayıplar Giderilmeli. Kamu görevlilerinin maaşlarına/ücretlerine, Hakem Kararıyla üretilen 5. Dönem Toplu Sözleşmenin oluşturduğu maaş-gelir kaybını tazmin etmek amacıyla net 600 TL tutarında Seyyanen Zam yapılmalı.” derken aslında elinde kayıpları hesaplayabileceği hiçbir veri ve belge, yapılmış bir araştırma yoktu.

(https://www.memursen.org.tr/memur-sen-6-donem-toplu-sozlesme-tekliflerini-acikladi)

Oysa kamu işçileri Mayıs ayında 900 TL civarında “Denge Ödeneği” adı altında vergi kayıpları için bir ödeme almış, bu miktar 2021 ve 2022 yılları için “Ek Ödeme” başlığı altında kamu işçilerine Mayıs ve Eylül aylarında ödenmek üzere 1.500 TL olarak talep edilmiştir.

(http://www.turkis.org.tr/KAMU-KESIMI-ISCILERI-ICIN-TEKLIF-SUNULDU-d522757)

SONUÇ olarak, ortak teklifti hazırlayan ve sunanlar, memurların 2020-2021 enflasyon ve vergi dilimi kayıplarının ne kadar olduğunu da nasıl hesaplanacağını da bilmemektedirler.

Bu nedenle teklifin ciddiye alınması mümkün değildir.

YORUM YAZ