BASK

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

BASK ATATÜRK
ATATÜRK & BASK

SAMSUN İL TEMSİLCİSİ BAYRAM UZUNOĞLU: "TÜİK VERİ ADRESLERİNİ AÇIKLAMALI!"

BASK samsun-il-temsilcisi-bayram-uzunoglu-quot-tuik-veri-adreslerini-aciklamali-quot-

“TÜİK, TÜFE ORANLARINI BELİRLEDİĞİ YERLERİN ADRESLERİNİ AÇIKLAMALIDIR!”

(HABERDE DENGE Gazetesi)

(http://www.dengegazetesi.com.tr/tuik-tufe-oranlarini-belirledigi-yerlerin-adreslerini-aciklamalidir-131243h.htm)

 

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu Samsun İl temsilcisi Bayram Uzunoğlu Ağustos ayı enflasyon oranının açıklanması nedeniyle yaptığı basın açıklaması yaptı.

Açıklanan oranın gerçekleri yansıtmadığını ve TÜİK’in aritmetiği siyasallaştırarak TÜFE oranını açıklamasından  rahatsız  olduklarını, TÜİK’in veri derlediği alışveriş merkezlerinin adreslerinin yayınlanmasını istediklerini vurguladı.

Merkez Bankası verilerine göre Ağustos ayında doların % 33 değer kazandığını, akaryakıt ürünlerine % 10 zam yapıldığını, dolar ve akaryakıttaki nefes alışların bile  anında  fiyatlara yansıtıldığını, çarşı-pazarda fiyatların anormal şekilde yükseldiğini ancak TÜİK’in verileri nasıl bulduğunu anlamakta zorlandıklarını belirten  Uzunoğlu, basın açıklamasında şöyle dedi: “TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre Ağustos ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) bir önceki aya göre % 2,30, Aralık ayına göre ise % 12,29  oranında artmıştır. Açıklanan TÜİK oranları  inandırıcı değildir. Ekonomik ortamın sakin olduğu Haziran ayında bile enflasyon % 2,60 oranında artmışken, çarşı-pazarda, marketlerde fiyatların el yaktığı, her türlü ürüne zam yapıldığı Ağustos ayında enflasyonun % 2,30 olarak açıklanması TÜİK tarafından aritmetiğin siyasallaştırılmasının yeni bir örneğidir.Ticaret Bakanlığı bile temel ürün gruplarında normalin üzerinde fiyat artışları gözlemlediklerini, bazı ürün gruplarında da örtülü zam yapıldığı için denetimlere başladıklarını açıklamıştır.

TÜİK’TEN VERİ DERLEDİKLERİ ADRESLERİ İSTİYORUZ
BASK olarak memurlar adına TÜİK’ten,  açıkladıkları TÜFE oranına temel teşkil eden fiyatları hangi adreslerden, hangi alışveriş merkezlerinden temin ettiklerini merak ediyor, o adreslerin ve alışveriş merkezlerinin memurlara ve tüm tüketicilere açıklanmasını istiyoruz.
Tüm bu gelişmelere rağmen BASK/AR-GE Birimi tarafından yapılan araştırmaya göre; TÜİK’in  açıkladığı Ağustos  ayı enflasyon oranı, bekar memurlar üzerinden değerlendirildiğinde kayıpların özeti şudur:
12/1 derece ve kadrodaki  bir hizmetlinin aylığının, Ağustos  ayı enflasyonu ile  65,44 TL’lik kısmı erimiştir. Aynı şekilde; 
-9/1 derece ve kadrodaki  bir memurun sadece Ağustos  aylığındaki erime 70,13 TL,
-7/1 derece ve kadrodaki  bir öğretmenin sadece Ağustos  aylığındaki erime 79,53 TL,
-8/3 derece ve kadrodaki  bir pratisyen doktorun sadece Ağustos  aylığındaki erime 114,69 TL,
-12/3 derece ve kadrodaki  bir hemşirenin sadece Ağustos  aylığındaki erime 76,95 TL,
-1/4 derece ve kadrodaki  bir mühendisin (büro) sadece Ağustos  aylığındaki erime 121,83 TL olmuştur. Asgari ücretlilerin Ocak ayında aldıkları 199,06 TL tutarındaki artışın  172,57 TL’si, yılın ilk sekiz ayında erimiştir.

MEMURLARA EYLÜL VURGUNU: VERGİ DİLİMİ KAYIPLARI VE EĞİTİM DÖNEMİ
% 15’lik vergi diliminden % 20’lik vergi dilimine geçilmesi nedeniyle Mart ayından itibaren  devam eden vergi dilimi kayıpları sorun olmaya devam etmektedir. 
Ne hikmetse bugüne kadar TBMM’ne sevk edilen ve kanunlaşan düzenlemeler, % 40’ları aşan kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak yerine, “vurun abalıya” misali, zaten kayıt altında olup kıpırdama imkanı olmayan memur ve diğer ücretlilerin nefeslerini kesmeye yönelik tedbir ve artışlar içermektedir. Eylül ayı memurlar için vurgun ayıdır. Okulların açıldığı ve eğitim çağındaki çocukların harcamalarının ailelerin belini büktüğü bir aydır. Geride bıraktığımız kurban bayramındaki bayram harcamaları, ikramiye hakkı sümenaltı edilen memurları yine banka kapılarına ve borç batağına sürüklemiştir.. Memurlara aylık 29,49 TL (Yirmidokuz  lira kırkdokuz  kuruş) gibi komik ve utanç verici çocuk yardımı yapılırken, çocuklarını özel okullara gönderen ailelere yıllık 4.610 TL (Temel liseler için 3.960 TL) lira karşılıksız destek verilmesi insaf ile bağdaşmamaktadır. Artık kadroya geçen taşeron işçilerine sembolik olsa da eğitim yardımı yapılmakta, sadece memurlar ikramiyede olduğu gibi eğitim yardımından faydalanamamaktadır.Bu haksızlık ve adaletsizlik artık son bulmalıdır.

SEÇİMLERİN ASIL MAĞLUBU MEMURLAR 
Geride bıraktığımız Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde  memurların farklı sebeplerle gündeme gelmesini ve memurların sorunlarının varlığının itiraf edilmesini memnunlukla karşıladık. Ancak, seçimlerin asıl mağlubunun memurlar olduğunu  itiraf etmek durumundayız. İktidar partisince memurlara verilen vaatler arasında; günlük hayatını kolaylaştıracak, geçim sorununu hafifletecek, çalışma koşullarını iyileştirecek, ek gösterge adaletsizliğini kökten çözecek, yardımcı hizmetler sınıfını kaldıracak, görevde yükselme ve unvan değişikliğinde ehliyet ve liyakat  ile Devlete sadakat sorunlarını siyasetten arındıracak bir taahhüt  bulunmamaktadır. Bu eksikliğin süratle giderilmesini bekliyoruz. Memurlarla başarılı olmaktan başka çaresi olmayan iktidar; kamu görevlilerinin aile sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir gelire kavuşturulması için çağrıda bulunuyorum:
-Artık yüzdelik artışlarla memuru oyalamayınız.
-Artık üyelerini ve temsil ettikleri kitleyi  toplu pazarlık masasında ortada bırakan sarı sendikalarla imzalanan toplu sözleşmeleri bahane etmeyiniz.
-Memur gerçekten zor durumdadır. Önümüzde Eylül ayının ilk, orta ve yüksek öğretimin başladığı ay olması nedeniyle harcamaların katlanarak arttığı bir ay olduğunu dikkate alarak, memurlara birer maaşları tutarında ikramiye talep ediyoruz
-İlk ve orta öğretimde çocuğu olanlara çocuk başına 500 TL eğitim yardımı verilmesini talep ediyoruz. Özellikle il dışında öğrenci okutacaklar dikkate alınarak yüksek öğretim öğrenci kredisinin 600 TL’ye çıkarılarak öğrencilerin ve ailelerinin rahat nefes almalarına imkan verilmesini talep ediyoruz.” 

Mert Varıcı

YORUM YAZ