BASK

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

BASK ATATÜRK
ATATÜRK & BASK

MEMURUN İSTEĞİYLE BAŞKA KURUMDA GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLMESİ NASIL OLUR?

BASK memurun-istegiyle-baska-kurumda-gecici-gorevlendirilmesi-nasil-olur

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurların isteklerine bağlı olarak başka kurumlarda geçici olarak görevlendirilmelerine imkan tanımakla birlikte, bu görevlendirmenin yapılabilmesini de bazı koşullara bağlamıştır.

Memurların kurumlar arası geçici görevlendirilmesi, memurun isteğine bağlı olarak ya da memurun isteği dışında gerçekleşebilmekle birlikte, her iki görevlendirme için aranan şartlar arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bu yazımızda memurunyeri.com olarak, memurun isteği ile başka kurumlarda geçici görevlendirilmesi uygulamasından söz edilecektir. Memurun isteği dışında görevlendirilmesi konusundaki yazımız için tıklayınız …

Memurun isteği üzerine başka kurumda geçici görevlendirilmesi

Devlet memurları, isteklerinin olması şartıyla; geçici olarak görev yapacağı kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izniyle başka bir kamu kurum ve kuruluşunda geçici süreli olarak görevlendirilebilirler.

Bu şekilde bir görevlendirmenin olabilmesi için;

**Memurun görevlendirileceği kurumun talebinin olması,

**Görevlendirme yapılacak kurumda, memurun yapacağı göreve ilişkin 1, 2, 3 veya 4 üncü derecede boş bir kadronun bulunması,

**Görevlendirmenin, memurun göreviyle ilgili olması,

**Memurun geçici görevlendirmeyi kabul etmesi,

**Memurun kurumunun görevlendirmeye izin vermesi,

**Görevlendirme süresinin bir yılda altı aydan fazla olmaması

gerekir.

İsteği üzerine başka kuruma görevlendirilen memurların hak ve yükümlülükleri

Geçici süreli olarak, istekleri üzerine başka bir kamu kurumunda görevlendirilen memurlar;

**Görevlendirildikleri kurumun mevzuatına uymakla yükümlüdürler.

**Aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını kendi kurumlarından almaya devam ederler.

**Kadroları ile ilişkilerini sürdürürler ve kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.

 

memurunyeri

 

YORUM YAZ