BASK

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

BASK ATATÜRK
ATATÜRK & BASK

MEMUR-SEN TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFİNDEKİ 772 MADDEYİ HÜKUMET İLE GÖRÜŞTÜ MÜ GÖRÜŞMEDİ Mİ?

BASK memur-sen-toplu-sozlesme-teklifindeki-maddeyi-hukumet-ile-gorustu-mu-gorusmedi-mi

MEMUR-SEN TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFİNDEKİ 772 MADDEYİ HÜKUMET İLE GÖRÜŞTÜ MÜ GÖRÜŞMEDİ Mİ?

Hep aynı şey oluyor.

Sendika ve Konfederasyonlar toplamda yüzlerce maddelik toplu sözleşme tekliflerini, toplu sözleşme görüşmelerinin başlamasından 1 hafta önce (bu yıl 26 Temmuz 2021) Hükumete bildiriyor.

Buna rağmen Hükumet ilk toplantıya (bu yıl 2 Ağustos 2021) ısrarla hazırlıksız geliyor, uzun bir süre istiyor (bu yıl 11 gün), sonra taraflara basının önünde sadece yüzdelik bir karşı teklif sunuyor.

Biraz da siz düşünün, diyor.

Hep aynı senaryo. Oyuncular da aynı. Kamu-Sen bu kez nasıl olduysa, genel tekliflerin bir kısmında ortak ama  masanın yancısı.

Bir an düşünelim: Dönem sonunda Hükumet Memur-Sen ve bağlı sendikaların tekliflerini karşılamazsa ne olacak?

Eylem Planı var mı? Yok.

Eylem kararı alabilecek mi? Hayır.

Peki ne yapacaklar.

Yine “YETMEZ AMA EVET” mi diyecekler?

Yoksa yine gaz almak için illerde 5-10 kişilik, merkezde 40-50 kişilik basın açıklamaları.

Ortak teklif sahipleri “Memur-Sen + Kamu-Sen”’in 1 buçuk milyon civarında üyeleri var. Dişe dokunur en ufak bir eylem olmayacak. Kimse de “Bu kadar üyenin turşusunu mu kuracaksınız?” diye soramayacak!

HEP AYNI SENARYO

2015, 2017 ve 2019 Ağustos aylarında da aynı şeyler olmuştu.

En fazla Hakem Kuruluna başvuracaklar. Hakem Kurulu hem yetkili sendikaları hem de Hükumeti kurtarma k için iyi bir günah keçisi.

Memur-Sen + Kamu-Sen” aylarca  çalışma yürütüp ortak teklif hazırlamış.

Yanlış hesaplamadıysak toplamda 772 maddelik teklif var. Uydurma maddeleri saymazsak bile 700’ün üzerinde.

Hizmet kollarında Kamu-Sen var mı bilmiyoruz.

Şimdi birlikte kararlaştırdıkları çalışma takvimine lütfen dikkatle bakınız!

Sendikaların teklif sayılarına da bir kez daha bakınız.

Ön çalışma yapmadan ve 11 günü  de peşkeş çekerek 700 küsur sorunu birkaç günde konuşma, tartışma ve karara bağlama imkanı var mı?

Memurların genelini ilgilendiren teklif sayısı 121.

Belli ki yüzdelik artış hiç tartışılmamış. Hükumetten tek yanlı irade beyanı yani.

Çalışma Takvimine göre 9, 10 ve 11 Ağustos günleri “kamu görevlilerinin geneline ilişkin teklifler” görüşülmüş olmalı.

BASK olarak görüşmelerin canlı yayınlanmasını istemiştik. Yanaşmadılar.

Şimdi kendi teklif metnindeki sıraya göre- örnekleme yaparak-  soruyoruz:

 • Refah Payı istediniz mi? Hükumet ne cevap verdi?
 • dönem enflasyon kayıplarını istediniz mi? Hükumet ne cevap verdi?
 • Kıdem aylığı gösterge rakamının yükseltilmesini istediniz mi? Hükumet ne cevap verdi?
 • Doğum, ölüm ve evlenme yardımlarının artırılmasını istediniz mi? Hükumet ne cevap verdi?
 • Yemek ve giyecek yardımının artırılmasını istediniz mi? Hükumet ne cevap verdi?
 • Dini Bayram İkramiyesi istediniz mi? Hükumet ne cevap verdi?
 • Vergi diliminin % 15’te sabitlenmesini istediniz mi? Hükumet ne cevap verdi?
 • Gündelik ve tazminatların (yolluk ve harcırahlar) artırılmasını istediniz mi? Hükumet ne cevap verdi?
 • Fazla çalışma ücretinin artırılmasını istediniz mi? Hükumet ne cevap verdi?
 • Aile yardımı Ödeneğinin artırılmasını istediniz mi? Hükumet ne cevap verdi?
 • Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılmasını istediniz mi? Hükumet ne cevap verdi?

Bu sorulara verecek tek heceli bir cevabınız bile yok?

Çünkü tekliflerinizin hangisinin Kanun, hangisinin, KHK ve hangisinin yönetmelik kapsamında olduğunu biliyor musunuz ki?

HİZMET KOLLARI TEKLİFLERİNDE DE DURUM AYNI.

 • Büro hizmet kolunda 101 maddeyi 1 günde görüşebildiniz m? Hükumet ne cevap verdi?
 • Eğitim hizmet kolunda 69 maddeyi 1 günde görüşebildiniz m? Hükumet ne cevap verdi?
 • Sağlık hizmet kolunda 81 maddeyi 1 günde görüşebildiniz m? Hükumet ne cevap verdi?

772 SORUN BİRİKİRKEN NERELERDEYDİNİZ?

Yukarıdaki tekliflere Hükumetin ne cevap verdiğini merak etmeye devam edelim.

Ama can alıcı bir sorumuz var:

O 772 sorun ortada dururken, ey yetkili sendikalar ve konfederasyonlar NERELERDEYDİNİZ?

MERAK EDİYORUZ

Nasıl oluyor da, Cumhurbaşkanı ile bakanlarla her gün kol kola resim çektirenler, çat kapı gidip gelenler  çok basit konuları bugüne kadar gündeme getirememiş, çözememişler de, pazarlık konusu haline getirmişler ve toplu pazarlık masasına sunabilmişlerdir?

Öneğin 24 Haziran 2021 günü toplanan “Memur-Sen Konfederasyonu 32. İl Temsilcileri Toplantısı” devam ederken apar topar Sayın Cumhurbaşkanını ziyaretinizdeKamu Görevlilerinin Beklentileri” olarak ne sundunuz ve ne cevap aldınız?

29 Nisanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin’i ziyaretinizde ve Sayın Bilgin’in 14 Haziran’da Konfederasyonunuzu ziyaretinde ne konuştunuz? Hangi sorunları dile getirdiniz? Ne cevap aldınız?

Listeyi devam ettirip densizliğinizi daha da deşifre etmeyelim

SON SORU

Sahi genel görüşmelerde ve hizmet kolları görüşmelerinde DAYANIŞMA AİDATINI  ne yaptınız?

Kimlerden ve ne kadar alacaksınız?

 

6. DÖNEM KAMU GÖREVLİLERİ  TOPLU SÖZLEŞMELERİ TEKLİF SAYISI

Hizmet Kolu

 

Madde sayısı

Genel Teklifler

Memur-Sen

121

Hizmetkolu Teklifleri

 

 

Büro Bankacılı ve Sigortacılık Kizmetleri

Memur Büro Sen

101

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri

Eğitim Bir Sen

69

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Sağlık Sen

81

Yerel Yönetim Hizmetleri

Bem Bir Sen

54

Basın Yayın ve İletişim Hizmetleri

Birlik Haber Sen

72

Kültür ve Sanat Hizmetleri

Kültür Memur Sen

40

Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri

Bayındır Memur Sen

39

Ulaştırma Hizmetleri

Ulaştırma Memur Sen

41

Tarım ve Ormancılık Hizmetleri

TOÇ Bir Sen

56

Enerji Sanayi ve Madebcilik Hizmetleri

Enerji Bir Sen

49

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri

Diyanet Sen

49

TOPLAM TEKLİF SAYISI

 

772

 

 

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ ÇALIŞMA TAKVİMİ

3 Ağustos 2021 Salı, 10.00

 Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri Hizmetkolu 

 Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Hizmetkolu

 Sağlık ve Sosyal Hizmetler Hizmetkolu

4 Ağustos 2021 Çarşamba,

 Yerel Yönetimler Hizmetleri Hizmetkolu

 Ulaştırma Hizmetleri Hizmetkolu

 Kültür ve Sanat Hizmetleri Hizmetkolu

5 Ağustos Perşembe,

 Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmet Hizmetkolu

 Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri Hizmetkolu

 Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Hizmetkolu

6 Ağustos 2021 Cuma,

 Tarım ve Ormancılık Hizmetleri Hizmetkolu

 Diyanet ve Vakıf Hizmet Hizmetkolu

9 Ağustos 2021 Pazartesi,

 Kamu görevlilerinin geneline ilişkin teklifler

10 Ağustos 2021 Salı,

 Kamu görevlilerinin geneline ilişkin teklifler

11 Ağustos 2021 Çarşamba,

 Kamu görevlilerinin geneline ilişkin komisyon raporlarının müzakere edilmesi

12 Ağustos 2021 Perşembe,

 Kamu görevlilerinin geneline ilişkin komisyon raporlarının                            müzakere edilmesi ve Kamu İşveren Heyetinin Teklifini Sunması

13 Ağustos 2021 Cuma,

 Üç hizmet koluna ilişkin komisyon raporlarının müzakere edilmesi

14 Ağustos 2021 Cumartesi,

 Üç hizmet koluna ilişkin komisyon raporlarının müzakere edilmesi

15 Ağustos 2021 Pazar

 Üç hizmet koluna ilişkin komisyon raporlarının müzakere edilmesi

16 Ağustos 2021 Pazartesi

 İki hizmet koluna ilişkin komisyon raporlarının müzakere edilmesi

17 Ağustos 2021 Salı

 Müzakerelerin yürütülmesi

18 Ağustos 2021 Çarşamba

 Müzakerelerin yürütülmesi

19 Ağustos 2021 Perşembe

 Müzakerelerin yürütülmesi

20 Ağustos 2021 Cuma

 Müzakerelerin yürütülmesi

21 Ağustos 2021 Cumartesi

 Müzakerelerin yürütülmesi

22 Ağustos 2021 Pazar

Toplu Sözleşme Müzakerelerinin Ssonuçlanması

23-24 ve 25 Ağustos 2021 (3 iş günü)

 Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna Başvuru

26-27-28-29-31 Ağustos 2021 (5 gün)

 Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun Çalışması

 

              

YORUM YAZ