BASK

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

BASK ATATÜRK
ATATÜRK & BASK

KONYA TEMSİLCİMİZ KEVSER ÖZİNCE: "EN DÜŞÜK MEMUR AYLIĞI YOKSULLUK SINIRINDAN BAŞLAMALI"

BASK konya-temsilcimiz-kevser-ozince--en-dusuk-memur-ayligi-yoksulluk-sinirindan-baslamali--

Kevser Özince : EN DÜŞÜK MEMUR AYLIĞI YOKSULLUK SINIRINDAN BAŞLAMALI.

2021-07-26 14:31:29

BASK Konya İl Temsilcisi Kevser ÖZİNCE 2 Ağustosta başlayacak memur toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde BASKın taleplerini açıklayarak, en düşük memur aylığının toplu sözleşme görüşmelerini yürütecek olan Memur-Senin açıkladığı yoksulluk sınırı ndan başlaması gerektiğini belirtti.

ÖZİNCE, basın açıklamasında şöyle dedi:

2 Ağustos 2021 tarihinde 3 milyon 250 bin memur ve 2 milyonu aşkın memur emeklisi için 2022-2023 yıllarını kapsayacak 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başlayacaktır.

Toplu Sözleşme görüşmelerini Memur-Sen heyeti yürütecektir.

Memur-Senin 19 yıllık toplu pazarlık döneminden ders alarak, önüne konacak her teklife imza atma ve memurların sorunlarını çözümsüz bırakma alışkanlığından vaz geçmesini bekliyoruz.

Enflasyona endeksli yüzdelik artış dönemi artık bitmelidir. Enflasyon artışına endeksli artışlar için sendikalara da pazarlığa da gerek yoktur.

Memur-Sen her ay açlık ve yoksulluk sınırı miktarlarını açıklamaktadır.

4 kişilik bir aile için Haziran ayında Memur-Senin açıkladığı yoksulluk sınırı miktarı 8 bin 3 TLdir.

BİR KONFEDERASYON ÜYELERİNİ YOKSULLUĞA MAHKÛM EDEMEZ.

Bir konfederasyonun başta kendi üyeleri olmak üzere adına hareket ettiği memur ve emeklilerini yoksulluğa mahkûm etmesi beklenemeyeceğine göre, en düşük memur aylığının Memur-Senin kendi açıkladığı yoksulluk sınırı miktarı olması gerekir.

Bu miktarının üzerinde herkesin yaptığı iş, kıdem, meslek, iş güçlüğü, iş riski, eleman temininde güçlük, omuzlarına yüklenen mali, teknik ve hukuki sorumluluk vb unsurlar dikkate alınarak maaş yelpazesi oluşturulmalıdır.

Devletin asli ve sürekli görevlerini yerine getiren memurların ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmalarının yasak olması nedeniyle memurların ekonomik varlıklarını geliştirme görevini zımnen devlet üstlenmiştir. Ancak Devlet bu görevini yerine getirmemekte, toplu pazarlık masasına oturan yetkili sendikalar da iktidarlarla işbirliği yapmaktadır.

Bu kez şeytanın bacağının kırılacağı umudunu korumak istiyoruz.

Bu kez Memur-Senin halen kamu işçileri için yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden ders çıkarmasını, işçi sendikalarının toplu pazarlık deneyimlerini örnek almasını, ortalama kamu işçisi ücreti ile ortalama memur aylığı arasında memurların aleyhine dengesizliği kapatmasını, açılmaya devam eden makası daraltmasını bekliyoruz.

Memur-Senden toplu sözleşme taleplerini açıklarken kırımızı çizgileri ni, -varsa- olmazsa olmaz larını görmek ve öğrenmek istiyoruz.

Memur-Senin memur ve emeklilerinin bu haklı talebini duyacağına ve yüzlerce maddelik göstermelik taleplerle gündemi tıkamadan 4688 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde yer alan konuların herbirini toplu pazarlık masasına taşıyacağına inanmak istiyoruz.

Bu taleplerin toplu pazarlık masasına taşınması halinde BASK olarak Memur-Senin yanında olacağımızı, her eylem ve etkinliğinde destekleyeceğimizi de bu vesile ile kamuoyuna ilan ediyoruz.

Toplu sözleşme ile ilgili uyarılarımızı ve değerlendirmelerimizi kamuoyu ile ayrıca paylaşmaya devam edeceğiz.

Genel taleplerimiz ekte belirtilmektedir. Basınımıza ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kamu Görevlileri Sendikaları ile Hükumet arasında 2 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlayacak 6. Dönem (2022-2023) Toplu Sözleşme dönemi ile ilgili memurlar ve emeklileri için taleplerimiz aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

BASK

(BAĞIMSIZ KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU)

6 NCI DÖNEM (2022-2023) TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ

 1. Öncelikle 5. Dönem toplu sözleşme yılları (2020-2021) enflasyon kayıpları, seyyanen yapılacak 1.500 TL artış ile karşılanmalıdır.
 2. Toplu sözleşmeler, Bütçe Kanununu yıllık yapılması, hedeflenen enflasyon ve gerçekleşen enflasyonun memur ve emeklilerine yarattığı kayıpları önlemek için her yıl yapılmalıdır.
 3. Aylık miktarı talebi:
 4. Altı ay (1 Ocak-30 Haziran 2022 )

En düşük memur aylığı, üyelerinin yoksulluk sınırı altında aylık almalarına razı olmayacağı düşüncesiyle, toplu sözleşmeyi yürütecek olan Memur-Sen tarafından açıklanan yoksulluk sınırı miktarı olmalıdır. Bu miktarın üzerinde herkesin yaptığı iş, kıdem, meslek, iş güçlüğü, iş riski, eleman temininde güçlük, omuzlarına yüklenen mali, teknik ve hukuki sorumluluk vb unsurlar dikkate alınarak maaş yelpazesi oluşturulmalıdır.

 1. Altı ay (1 Temmuz-31 Aralık 2022)

Enflasyon farkı + 5 puan refah payı

III. Altı ay (1 Ocak 2022-30 Haziran 2022)

Enflasyon farkı + 5 puan refah payı

 1. Altı ay (1 Temmuz 2023-31 Aralık 2023)

Enflasyon farkı + 5 puan refah payı

 1. Denge Ödeneği:

Enflasyon dönem kayıpları ile vergi dilimi kayıplarının karşılanması için her yıl Mayıs ayında, her memura 1.200 TL Denge Ödeneği ödenmelidir.

 1. İkramiye:

4688 sayılı Yasanın 28 inci maddesindeki ikramiye hakkı toplu sözleşme metinlerine girinceye kadar 6772 sayılı Kanun uyarınca kamuda çalışan işçi ve memurlar arasında eşitlik sağlamak üzere ikisi Ramazan ve Kurban Bayramı öncesine gelmek üzere memurlara da her biri yarımşar maaşları tutarında 4 ikramiye verilmelidir.

 1. Aile yardımı:
 2. Eş için: gösterge rakamının 3000e yükseltilmelidir.
 3. Çocuk için gösterge rakamının 1000e yükseltilmelidir.
 4. Doğum Yardımı:
 5. Çocuk için 1.200 TL,
 6. Çocuk için 1.500 TL,
 7. Çocuk için 2.000 TL
 8. Ölüm Yardımı:
 9. Kendisinin ölümü halinde: En yüksek devlet memuru aylığının 5 katına yükseltilmelidir.
 10. Eş veya çocuklarının ölümü halinde: En yüksek devlet memuru aylığının 3 katına yükseltilmelidir.
 11. Harcırahlar:

Kadro derecesine bakılmaksızın tüm memurlar için:

2022 yılı: 100,00 TL

2023 yılı: 120,00 TL

 1. Kıdem aylığı

Kıdem aylığı gösterge rakamı 100e yükseltilmeli ve 25 yıl sınırlaması kaldırılarak, hizmet yılı kadar olmalıdır.

 1. Katsayı ve ek gösterge adaletsizliğine son vermek ve 3600 tartışmalarına son vermek üzere yeni bir ek gösterge sisteminin hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.
 2. Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalı, bu sınıf personeli öğrenimine uygun memur kadrolarına atanmalıdır.
 3. Sözleşmeli personel uygulamasına son verilmeli, Devletin asli ve sürekli görevlerini yerine getirenlerin tamamı memur kadrosuna alınmalıdır.
 4. Emeklilik aylığının, çalışırken alınan son aylığa yakın olacak şekilde yasal düzenleme yapılmalıdır.
 5. Yıllık izinler işgünü olarak verilmelidir.
 6. Kamuda ehliyet ve liyakatin yanı sıra Devlete, Anayasaya ve demokrasiye sadakat ilkesine uyulmalı; atama ve görevde yükselmelerde mülakat kaldırılmalıdır.
 7. Özür gurubunun kapsamı genişletilmelidir.
 8. Yiyecek yardımı, yemekhanesi olmayan memurları da kapsayacak şekilde genişletilmelidir.
 9. Giyecek yardımları tüm personeli kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.
 10. Fazla çalışma ücreti günün şartlarına uygun, korumlar arası farklılıklar ortadan kaldırılarak ilgili personelin talebi hariç nakden ödenmelidir.
 11. Vergi dilimi adaletsizliğini gidermek üzere vergi oranı % 15e sabitlenmelidir.
 12. Memur emeklilerine de aile yardımı verilmelidir.
 13. Memur emeklileri emekli oldukları kurumun bankalarla anlaştığı promosyon ödemesinden aynı şartlarda yararlanmalıdır.
 14. Eğitim ve öğretim yılı başında öğrencilerin eğitim kademelerine göre eğitim yardımı yapılmalıdır.
 15. Kamuda kadrolu-sözleşmeli personel ayrımına son verilmeli, kamu görevlileri kadrolu olarak çalışmalıdır.
 16. Sendikalara üyelik ve çekilme işlemleri, işçilerde olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılmalıdır.

YORUM YAZ