BASK

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

BASK ATATÜRK
ATATÜRK & BASK

GENEL BAŞKAN ZENGİN: MEMUR VE EMEKLİLER ENFLASYONDAN MEDET UMAR HALE GELMİŞTİR.

BASK genel-baskan-zengin-memur-ve-emekliler-enflasyondan-medet-umar-hale-gelmistir-

ZENGİN: “MEMUR AYLIKLARI İÇİN 2021 ARTIŞ ORANLARI REVİZE EDİLMELİ, ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA EMEKLİ AYLIĞI KALMAMALIDIR.”

BASK Genel Başkanı Bayram Zengin Aralık 2020 dönemi enflasyon oranının açıklanması nedeniyle yaptığı basın açıklamasında; memur toplu sözleşmesinin revize edilmesi ve asgari ücretin altında emekli aylığı kalmaması gerektiğini açıkladı.

Basın açıklamasında şu hususlara yer verildi:

TÜİK tarafından açıklanan ve inandırıcı bulmadığımız ısmarlama rakamlara göre, Aralık ayında enflasyon (TÜFE)  % 1.25 artmıştır.

Temmuz ayındaki % 0.58, Ağustos ayındaki % 0.86, Eylül ayındaki % 0.97, Ekim ayındaki % 2.13, Kasım ayındaki% 2.3 ve Aralık ayındaki  % 1.25’lik enflasyonun kümülatif toplamı % 8.36 etmektedir.

Bu durumda, Hakem Kurulu tarafından Temmuz ayında memur ve emeklilerine reva görülen % 4’lük sadaka miktarı artışın tamamı erimiş, memur ve emeklileri 2021 yılına  % 4.36 alacaklı hale gelmiştir.

MEMUR VE EMEKLİLERİNİN ARALIK AYI KAYIPLARI NE KADAR?

BASK/AR-GE Birimi tarafından yapılan araştırmaya göre; TÜİK’in açıkladığı Aralık ayı enflasyon oranına göre (aile ve çocuk yardımı hariç) bazı unvanlardaki memurların aylıklarındaki erimenin ve doğan enflasyon alacağının özeti şudur:

12/1 derece ve kadrodaki bir hizmetlinin Hakem Kurulu Kararı gereği Temmuz ayında aylığına yapılan 140,94 TL’lik artışın tamamı erimiş, Aralık ayında 172,08 TL alacaklı hale gelmiştir.

Aynı şekilde;

-        9/1 derece/kadrodaki bir memurun aylığında Aralık ayı enflasyon alacağı 184,37 TL.

-        7/1 derece/kadrodaki bir öğretmenin aylığında Aralık ayı enflasyon alacağı 209,09 TL

-        8/3 derece/kadrodaki bir pratisyen doktorun aylığında Aralık ayı enflasyon alacağı 301,53 TL.

-        12/3 derece/kadrodaki bir hemşirenin aylığında Aralık ayı enflasyon alacağı 202,29 TL.

-        1/4 derece/kadrodaki bir mühendisin (büro) aylığında Aralık ayı enflasyon alacağı 320,28 TL.

Bu kayıplar memur ve emeklilerinin telafi edemediği ve sineye çektiği kayıplarıdır.

İşin utanç verici tarafı bu kayıpların toplu sözleşme düzenine rağmen olmasıdır.

Öte yandan memurların aylıkları enflasyon karşısında erirken vergi dilimi kayıplarının bu kayıpların içerisinde yer almadığı da unutulmamalıdır.

EMEKLİLERİN DURUMU VAHİM

Başta memur emeklileri olmak üzere Ocak ayında emeklilerin aylıklarına yapılacak artışın asgari ücretin altında kalmaması gerektiği açıktır.

Ömrünü Devlete ve topluma hizmetle geçirmiş ve pandemi döneminde evlere hapsedilmiş emeklilerin bu talebini karşılamak Anayasadaki sosyal devlet ilkesinin Devlete yüklediği bir görevdir.

Talep ve beklentileri bugüne kadar gözardı edilerek ötelenmiş SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıkları insanca yaşamaktan uzaktır.

Nitekim Devletin resmi rakamlarına göre en düşük memur aylığının asgari ücret düzeyine gelebilmesi için % 15, SSK emeklisi aylığının % 32, Bağ-Kur tarım emeklisi aylığının% 87 ve Bağ-Kur Esnaf emeklisi aylığının % 46 oranında artırılması gerekmektedir.

MEMUR VE EMEKLİLER ENFLASYONDAN MEDET UMAR HALE GELMİŞTİR

Aralık ayı rakamlarına göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 2.589,94 Lira iken (Türk-İş), Devletin resmi kuruluşu olan TÜİK’e göre Kasım ayında ağır bir işte çalışan bekar bir işçinin aylık harcama tutarı net 2.792 TL, asgari ücret ise 2.825,90 TL’dir.

Çalışanların ve emeklilerin insan onuruna yaraşır bir hayat sürebilmeleri ve aile sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için sosyal taraflarla birlikte asgari geçim düzeyinin belirlenmesi ve yoksulluk sınırının altında aylık alan çalışan ve emekli kalmaması gerekirken, emeklilerin asgari ücret bir yana açlık sınırının altında aylığa mahkum edilmeleri utanç vericidir.

Aşağıdaki Tabloda Devletin resmi rakamlarına göre en düşük emekli aylıkları verilmektedir. Bu rakamlar yüz kızartıcıdır.

Gelinen nokta itibariyle memur ve emeklileri enflasyondan, enflasyonun yüksekliğinden medet umar hale gelmişlerdir.

Büyümeden pay alamayan ve açlık sınırı ile yoksulluk sınırı arasındaki bir aylığa mahkum edilen memurlar, yetkili sendikaların başta üyeleri olmak üzere kamu görevlilerini peşkeş çekmeleri nedeniyle toplu sözleşme düzeninin kurbanları olmuşlardır.

TOPLU SÖZLEŞME REVİZE EDİLMELİDİR

Toplu sözleşme gereği memur aylıklarına Ocak ayında % 3 artış yapılması öngörülmüştür. 2020 yılının ikinci altı ayındaki % 4.36’lık enflasyon farkı ile birlikte artış % 7.36’dır.

Hakem Kurulu kararı alındığında 2021 enflasyon beklentisi  % 5.4 idi. Oysa Merkez Bankasının 2021 yılı enflasyon beklentisi % 9.4’tür. Bu durumda memur ve emeklilerin 2021 yılı için de enflasyon altında kalacağının ispatıdır. Bu nedenle toplu sözleşme revize edilerek yıllardan beri büyümeden pay alamayan memurların aylıklarına 2021 yılı için enflasyon üzerinde artış yapılmalıdır.

BASK BASIN BÜROSU


SEÇİLMİŞ BAZI UNVANLARDAKİ MEMURLARIN AYLIKLARINDA 2020 YILI TEMMUZ AYI ARTIŞ MİKTARINA GÖRE ARALIK AYI ENFLASYON KAYIP VE ARALIK AYINDA DOĞAN ALACAK MİKTARLARI (TL)

(VERGİ DİLİMİ KAYIPLARI DAHİL DEĞİLDİR)

Unvanı

Der/
Kad

Hakem Kurulu Kararı ile yapılan % 4'lük artış miktarı (TL)

Memur aylıklarında 2020 yılı Aralık ayı  enflasyon KAYIP miktarı (TL)

Memur aylıklarında 2020 yılı Aralık ayı  enflasyon ALACAK miktarı (TL)

Hizmetli

12/1

140,94 TL

312,98 TL

- 172,05 TL

Memur

9/1

151,03 TL

335,40 TL

-184,37 TL

Öğretmen

7/1

171,28 TL

380,37 TL

-209,09 TL

Öğretmen

1/4

193,58 TL

429,90 TL

-236,31 TL

Hemşire-Lise

12/3

165,71 TL

367,99 TL

-202,29 TL

Pratisyen Dr

8/3

247,00 TL

548,53 TL

-301,53 TL

Uzman Dr

1/4

302,01 TL

670,69 TL

-368,68 TL

Teknisyen (B)

11/1

158,36 TL

351,68 TL

-193,32 TL

Tekniker (B)

1/4

205,58 TL

456,54 TL

-250,96 TL

Mühendis (B)

1/4

262,36 TL

582,64 TL

-320,28 TL

Şb Md

1/4

256,61 TL

569,88 TL

-313,26 TL

Hesaplamalara; aile ve çocuk yardımı, diğer ödemeler ile sendika aidatı, BES ve benzeri kesintiler dahil değildir.

 

2020 Aralık Ayı Emekli Aylıkları

En Düşük SSK Emekli Aylığı

2.147,00 TL

Ortalama  SSK Emekli Aylığı

2.212,20 TL

En Düşük Bağ-Kur Tarım Emekli Ay.

1.512,80 TL

Ortalama  Bağ-Kur Tarım Emekli Ay.

1.740,20 TL

En Düşük Bağ-Kur Esnaf Emekli Ay.

1.942,20 TL

Ortalama  Bağ-Kur Emekli Aylığı

2.295,00 TL

En Düşük Emekli Sandığı Emekli Ay.

2.466,40 TL

Ortalama  Emekli Sandığı  Emekli Ay.

3.066,40 TL

Net asgari ücret (2021 Yılı için)

2.825,90 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YORUM YAZ