BASK

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

BASK ATATÜRK
ATATÜRK & BASK

GENEL BAŞKAN BAYRAM ZENGİN: "MEMUR; % 2,5 ZEKAT DEĞİL İKRAMİYE HAKKINI İSTİYOR!"

BASK genel-baskan-bayram-zengin--memur--zekat-degil-ikramiye-hakkini-istiyor--

 

MEMUR;  % 2,5  ZEKAT  DEĞİL İKRAMİYE HAKKINI İSTİYOR!

BASK Genel Başkanı Bayram Zengin memur ve emeklilerinin “%2,5” oranındaki  zekat miktarı artışın kabul edilemez olduğunu ve toplu pazarlık düzenine müdahale anlamına geldiğini söyledi.

Zengin, basın açıklamasında şu hususlara yer verdi:

“2021 yılının son ayları ile 2022 yılının ilk günlerinde TÜİK’i bile şaşırtan fiyat hareketleri, memur ve emeklilerin Ocak ayı artışlarının bir kere daha masaya yatırılması gereğini ortaya çıkarmaktadır.

23 Ağustos 2021 tarihinde % 1 barajı getirilerek örgütlenme ve sendika seçme özgürlüğünü ortadan kaldıracak bir maddenin kabul edilmesi karşısında tüm taleplerini geri çeken Memur-Sen ve ortak teklif sundukları Kamu-Sen’in 2022 yılının ilk yarısı için % 5‘lik artışa imza atmış olmaları sadece memurların peşkeş çekilmesi olarak izah edilemeyecek ihanetidir.

Günlerden beri bu ihanet nedeniyle üyelerinin ve kamu görevlilerinin karşısına çıkma cesareti gösteremeyenler bu kez EK PROTOKOL, EK ARTIŞ yalanları ile memurları ve kamuoyunu oyalamaya devam etmişlerdir.

Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanı ile bu amaçla yapıldığı iddia edilen görüşmelerin yalan olduğu,  talep yerine teşekkür için gidildiği ortaya çıkmıştır.

Açıkçası ip üzerindeki iki cambaz memurları ve emeklileri meşgul ederken cepleri boşaltılmaktadır.

TOPLU PAZARLIK DÖNEMİ BİTİYOR MU?

Konunun vahameti ve TÜİK tarafından bile daha fazla küçültülemeyen Aralık enflasyonu karşısında Sayın Cumhurbaşkanı memurlara ilave % 2,5 oranında artış yapılacağını ifade etmek zorunda kalmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanının % 2,5 ek artış açıklaması memur ve emeklilerini üzmüş,  korku ve endişeye sevk etmiştir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki Anayasanın 53 ve 128 inci maddeleri ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu yürürlükte olduğu sürece memurların hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi hususu toplu pazarlıkla yapılır, anlaşmaya varılması halinde toplu sözleşme imzalanır, varılamaması halinde ise konu Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna gider.

Toplu pazarlık sosyal taraf ve işveren arasında yürütülür. Sosyal taraf sendikalardır. Bunun dışındaki uygulamalar toplu pazarlık düzenine müdahaledir, toplu pazarlık sistemini tanımamaktır.

Sayın Cumhurbaşkanının kendiliğinden % 2,5 ek artış açıklaması ve toplu pazarlık sistemine müdahale etmesi bu açıdan sorunlu olan bir müdahaledir. Nitekim % 2,5 oranındaki artış açıklaması 15 Ocakta yapılacak maaş ödemelerinde bordrolara yansıtılamamış, acilen TBMM’ye sevk edilen yasa teklifine konu olmuştur. Sorun ancak teklifin kanunlaşmasıyla çözülebilecektir.

NEDEN BUÇUK, NEDEN YÜZDE İKİ BUÇUK?

İkincisi % 2,5’luk oranın memurlara neler hatırlattığıdır.

Miktarı ne olursa olsun “buçuklu” artışlar rahatsızlık vericidir. Geçmişin acı tecrübelerini  ve tortularını hatırlatmaktadır.

Türk toplumu zekatın kırktabir olduğunu,  bunun da % 2,5 olduğunu iyi bilir.

Memurlara zekat verilebileceği yolundaki fetvalar içimizi acıtırken Sayın Cumhurbaşkanının tam da memurların fiyat hareketlerinden canının yandığı bir ortamda zekat nisabınca % 2,5 oranında artış açıklaması memur ve emeklilerini derinden yaralamıştır.

Eğer memur ve emeklisi zekata muhtaç hale gelmişse Sayın Cumhurbaşkanına düşen bu durumu ortadan kaldırmak, asgari ücrette olduğu gibi memur ve emeklilerinin aylıklarına en az % 50 artış oranında yapmasıdır. Ekonomik veriler açıkça bu gerçeği göstermektedir.

Memur ve emeklisini enflasyona ezdirmeyeceğiz” şeklindeki beylik sözler memurları ve emeklilerini rahatsız etmektedir. Memur ve emekliler bu sözü “Ne olun, ne ölün” şeklinde anlamakta ve rahatsız olmaktadır.

MEMURLARIN İKRAMİYE HAKKI YASAYA GİRMELİDİR

Öte yandan hazır % 2,5 oranındaki artış TBMM’de kanun teklifi konusu yapılmış iken, aynı teklife memurların ikramiye hakkının da eklenmesi memurları bir nebze olsun rahatlatacaktır.

Bilindiği gibi 6772 sayılı Kanun uyarınca kamuda istihdam edilen işçiler (taşeron işçiliğinden kadroya geçenler dahil) yılda 4 kez ilave tediye adı altında yarım aylık ücretleri karşılığı ikramiye almaktadır.

 Kamu işçileri ayrıca sendikalarla imzalanan toplu sözleşmeler uyarınca da 2 adet tam aylıkları tutarında ikramiye ve ayrıca 1200 TL tutarında Denge Ödeneği almaktadır.  Elbette ki bu hususlar işçi sendikaların gücünü ve tecrübesini, memur sendikaların ise üyelerini bile rahatsız eden yandaşlığının ve “merdivenaltı sözleşme”lerle üyelerini peşkeş çekme alışkanlığının bir sonucudur.

Her defasında enflasyonun altında kalması mukadder “merdivenaltı sözleşme”lerle sadaka miktarı artışlar yerine, kamu işçilerinin 1956 yılından beri 65 yıldır yararlandıkları ilave tediyelerin kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memur ve sözleşmeli personeli de kapsamasının sağlanması gerekir.

Bu konuda BASK olarak sadece başbakanlık dönemi hariç Sayın Cumhurbaşkanına tam 19 kez başvuruda bulunduk, ikramiye hakkını talep ettik.

Hazır Komisyonlarda ve Meclis  genel kurulunda kanun teklifi görüşülecekken ek bir madde ile kamu görevlilerinin ilave tediyeden yararlanmasının sağlanması kamu da bozulan ücret dengelerini bir nebze olun rahatlatacak, memurların rahat nefes almalarının önünü açacaktır.

İktidar ve muhalefet partilerinin milletvekillerinden bu talebin gereğini yerine getirmelerini istiyor ve bekliyoruz.

YORUM YAZ