BASK

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

BASK ATATÜRK
ATATÜRK & BASK

BATOÇ-SEN GENEL KURUL İLANI

BASK batoc-sen-genel-kurul-ilani

BATOÇ-SEN

(BAĞIMSIZ TARIM ORMAN VE ÇEVRE SENDİKASI)

GENEL KURUL İLANI

 

Sendikamız VI. Olağan Genel Kurulu 18-19 Eylül 2021 tarihlerinde “İzmir 2. Cad, No:34, Kat: 4, TURTES İş Hanı, Kızılay/ANKARA” adresinde saat 11.00’da aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 25-26 Eylül 2021 tarihlerinde çoğunluk şartı aranmaksızın aynı yerde ve aynı gündemle yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

 

GÜNDEM:

 1. Gün (18 Eylül 2021)
 2. Açılış,
 3. Divan teşekkülü,
 4. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
 5. Genel başkan ve misafirlerin konuşması,
 6. Faaliyet raporunun okunması ve ibrası,
 7. Mali raporun okunması ve ibrası,
 8. Denetleme kurulu raporunun okunması ve ibrası,
 9. Tahmini bütçenin okunması ve karara bağlanması,
 10. Yönetime Kuruluna verilecek yetki devrinin müzakeresi ve karara bağlanması,
 11. Tüzük Değişikliği,
 12. Zorunlu organlara aday olacakların Divana bildirilmesi,
 13. Dilek ve temenniler.
 14. Gün (19 Eylül 2021)
 15. Zorunlu organlar için seçimlerin yapılması
 16. Kapanış,

YORUM YAZ