BASK

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

BASK ATATÜRK
ATATÜRK & BASK

“BASK’TAN CUMHURBAŞKANINA 20. BAŞVURU: MEMURLAR İKRAMİYE HAKLARINI İSTİYOR”

BASK basktan-cumhurbaskanina-basvuru-memurlar-ikramiye-haklarini-istiyor

“BASK’TAN CUMHURBAŞKANINA 20. BAŞVURU: MEMURLAR İKRAMİYE HAKLARINI İSTİYOR”

BASK Genel Başkanı Bayram ZENGİN, memurlara ikramiye verilmesi için Cumhurbaşkanına 21 Ocak Cuma günü 20. kez (Yirmi) başvurduklarını ve kamu işçilerine olduğu gibi memurlara da ilave tediye (ikramiye) verilmesini istediklerini açıkladı.

BASK Genel Başkanı Bayram ZENGİN açıklamasında şöyle dedi:

“19 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5124 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere (taşeron işçiliğinden kadroya geçenler dahil) 28  Ocak Cuma günü 13 günlük ücretleri tutarında yılın ilk ilave tediyesi (ikramiye) ödenecektir.

Hatırlanacağı gibi 2021 yılında; Cumhurbaşkanlığı Kararları ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan işçilere (Taşeron işçiliğinden kadroya geçenler dahil)  2021 yılında 29 Ocak 2021 tarihinde birinci, Ramazan Bayramı arifesinde 11 Mayıs 2021 tarihinde ikinci; Kurban Bayramı öncesinde 16 Temmuz 2021 tarihinde üçüncü ve 17 Aralık 2021 tarihinde de dördüncü ilave tediye (ikramiye) ödenmişti.

KAMU İŞÇİLERİNE 65 YILDIR ÖDENİRKEN MEMURLARA 1 KURUŞLUK İKRAMİYE BİLE YOK

Kamuda çalışan işçilere 1956 tarihinden beri 6772 sayılı Yasa uyarınca Cumhurbaşkanlığı Kararları ile her yıl yarım aylıkları tutarında 4 adet ilave tediye (ikramiye) ödenmektedir.

Toplu iş sözleşmeleri uyarınca da kamu işçilerine yılda iki kez birer aylıkları tutarında iki ikramiye ile vergi dilimi kayıplarını karşılayabilmek için ayrıca Denge Ödeneği de ödenmektedir.

İşçi sendikalarını ve konfederasyonlarını bu başarılarından dolayı tebrik ediyor, memur sendikalarına örnek olmalarını diliyoruz.

Kamu kurum ve kuruluşlarında işçilerle birlikte çalışan, çoğu kez aynı odayı paylaşan memurlara ise yasal hakları olmasına rağmen 1 kuruşluk bir ikramiye bile ödenmemektedir.

AYRIMCILIĞA VE HAKSIZLIĞA İSYAN EDİYORUZ

Memurlar olarak bu haksızlığa ve ayrımcılığa isyan ediyoruz. Devlet, çalışanları arasında ayrım yapmamalıdır. Memurlara üvey evlat muamelesi yapılması utanç vericidir, memurlara zulümdür.

CUMHURBAŞKANINA 20’NCİ KEZ BAŞVURDUK

Siyasi partilerle, TBMM grup başkanvekilleri ile defalarca görüştük, taleplerimizi defalarca ilettik.

BASK olarak, Sayın Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde (Başbakanlık dönemindeki başvurularımız hariç) son yazımızla 20. kez  başvuru yaptık. Bugüne kadar cevap alamadık.

Oysa; 4688 sayılı Yasanın  28 inci maddesinde “toplu sözleşmenin kapsamı” başlığı altında toplu sözleşmelerde görüşülecek konular arasında “ikramiye” hakkı bulunmasına rağmen, memurların 20 yıllık toplu pazarlık sürecinde, ikramiye hakkı  ne görüşme masasına getirilebilmiş ne de toplu sözleşme metinlerine girebilmiştir.

Sözde yetkili sendikaların 20 yıllık bu aymazlığının iktidarlar tarafından istismar edilmesi ve ikramiye hakkının gasp edilmesi vicdanları rahatsız etmektedir.

BASK olarak 4688 sayılı yasada yer alan “ikramiye” hakkımızı istiyoruz, memurların da kamu işçileri gibi 6772 sayılı Yasa kapsamına alınmasını, Yasanın işçi memur ayrımı yapılmaksızın kamuda çalışan herkese uygulanmasını istiyoruz.

SATIN ALMA GÜCÜ DÜŞÜYOR, MEMURLAR HIZLA YOKSULLAŞIYOR

“2021 yılının Ekim-Aralık ayları ile 2022 yılının Ocak ayında yaşanan ve halen devam eden ekonomik kriz ve kontrol edilemeyen fiyat hareketleri, aylığından başka geliri olmayan ve ikinci iş yapması yasak olan memurların alım gücünü hızla düşürmekte, memurları yoksullaştırmaktadır.

Bu arada; 2022 yılı için konutlarda kullanılan doğal gaza % 25 ve elektriğe %  52-130 arası, Araç Muayene Ücretlerine % 36.20, Motorlu Taşıt Vergisine % 25, Emlak Vergisine % 18.10, Lojman kiralarına % 18 artış yapılmış, akaryakıt ürünlerindeki artışların ise takip edilmesi mümkün olamamaktadır.

Ayrıca vergi, harç ve cezalara yeniden değerleme oranında % 36.20 artış yapılmıştır.

Temel gıda ürünlerine, ulaşıma, giyime, ev kiralarına, sağlık harcamalarına yapılan artışlar ise dudak uçuklatmaktadır.

Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre 2022 sonu beklenen enflasyon % 29,75 olarak açıklanmıştır.

21 Ocak 2022 tarihli “Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler ve Genel Görünüm” raporunda ortalama kamu işçisi ücreti 9.295,70 TL iken ortalama memur maaşı 6.623,60 TL olarak hesaplanmıştır. Kamu işçilerinin ücretleri ile memur maaşları arasındaki makas giderek açılmaktadır.

2022 yılı Ocak ayında memur ve emeklilerinin aylıklarına yapılan artış ise toplu sözleşmeden kaynaklanan % 5 ve 7351 sayılı Kanunla verilen kırkta bir zekât miktarı % 2.5’lik artış ile %7.5’tur.

Memur ve emeklilerinin insan onuruna yaraşır bir hayat sürebilecekleri ve aile sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir ücret/aylık almalarını sağlamak sosyal devletin görevidir.

İktidar, yandaş ve sarı sendikaları kullanarak memur ve emeklilerinin en haklı taleplerini geçiştirmekten vaz geçmelidir.

ÇÖZÜM YASA DEĞİŞİKLİĞİNDE

4688 sayılı Yasada yer alan memurlara ikramiye hakkının ısrarla gözardı edildiği, yandaş sendikaların bu konuyla ilgilenmedikleri, yetki el değiştirmediği sürece sorunun çözülmeyeceği de açıktır.

Kredilerden, vergi aflarından ve akla hayale gelmez istisna ve muafiyetlerden aralarında memurların da olduğu dar ve sabit gelirliler yararlandırılmamaktadır.

Unutulmamalıdır ki, Devletin asli ve sürekli görevleri günün her saatinde, ülkenin en ücra köşesine kadar ve gerektiğinde canı pahasına kamu görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

Buna rağmen Devletin ayrımcılık yapmasının izahı yoktur.

Sayın Cumhurbaşkanının ve siyasi partilerin, memurların bu haklı talebine kulak vermelerini istiyoruz.

TBMM Genel Kurulunun çalışmalarını devam ettirdiği bu günlerde, tek maddelik bir Kanun değişikliği ile 6772 sayılı Kanunda bahse konu değişikliğin yapılarak pandemi sürecinde fedakârca görev yapan memur ve sözleşmeli kamu çalışanlarının ikramiye mağduriyetinin giderilmesini bekliyoruz.

 3 Milyon 500 bini aşkın memur ve sözleşmeli personel adına memurlara ikramiye  talebimizi bir kez daha yineliyor, ikramiye hakkı hayata geçinceye kadar konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.” 

YORUM YAZ