BASK

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

BASK ATATÜRK
ATATÜRK & BASK

BASK KOCAELİ TEMSİLCİSİ SAMİ AYYILDIZ: "YÖNETİCİ ATAMALARINDA LİYAKATE DİKKAT EDİLMELİ"

BASK bask-kocaeli-temsilcisi-sami-ayyildiz-quot-yonetici-atamalarinda-liyakate-dikkat-edilmeli-quot-

BASK Kocaeli İl temsilcisi Sami Ayyıldız yaptığı basın açıklamasında Sağlık hizmetlerinin tek elden yürütülürken KHK’lar ile 3 birime ayrılmasının doğurduğu sıkıntılara dikkat çekerek şunları söyledi;

Ülkemizde sağlık hizmetleri, 2011’e kadar merkezde Sağlık Bakanlığı, taşrada ise Sağlık Müdürlükleri tarafından tek elden yürütülmekteyken 2011 yılında çıkarılan 663 sayılı KHK ile illerde yönetim üçe ayrılmıştır.

BAŞKANLIKLARIN AYRI BİNALARDA OLMASI  , HİZMET ALAN İÇİN DE HİZMET VEREN İÇİN DE SIKINTI OLUŞTURMAKTADIR
Aradan geçen zaman zarfında, sağlık hizmetlerinde memnuniyet oranının %75 olarak ifade edildiği bir dönemde 694 Sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri yeniden düzenlenmiş üç ayrı kuruma dönüştürülen yapı bir anda tekrar birleştirilmiştir. Kurumların birleşmesine rağmen, sağlık müdürlüğüne bağlı başkanlıkların ayrı ayrı binalarda, ayrı ayrı yerlerde hizmet vermesi, hizmet alan ve hizmet veren içinde sıkıntı oluşturmaktadır.17 Ağustos Marmara  Depremde dahi çadırda bir bütün olarak hizmet verebilen bir sağlık müdürlüğünden, geldiğimiz noktaya iyi bakmamız gerektiğini düşünüyoruz. Yetkililerden, birimlerin  bir an önce bir araya getirilerek, hizmet bütünlüğünün sağlanmasını istiyoruz.

YÖNETİCİ ATAMALARINDA LİYAKETE DİKKAT EDİLMELİ, KEYFİ ATAMALARDAN KAÇINILMALIDIR
Yönetici atamalarındaki liyakate dikkat edilmesi talebimiz değil, kamu hizmetleri için bir zorunluluktur.

Güvenlik soruşturması ve objektif bir merkezi sınav adaletin tecellisi, işin ehline verilmesi ve kamu için oluşacak sakıncaların ortadan kaldırılması anlamında yeterlidir.

Merkezi sınavla belli şartlarda yöneticilik alanında kademeli yükseliş devreye sokulursa  kamu yönetim anlayışını derinden sarsan, adam kayırmacılık ve torpil dışında hiçbir şey ile ifade edilemeyen yükselişler de son bulacaktır.

Böylesine bir sistem değişikliğiyle  kamu çalışanları çalışma hayatlarında önlerine bakabilecek ve gelecek planlamasını da yapabileceklerdir. Kamu hizmetinde verimlilik yükselecektir. İl Sağlık Müdürlüğüne kurum ve kuruluşlarda yüzlerce lisan , yüksek lisans sahibi sağlık çalışanı varken, atamalar yapılırken bu hususlar göze alınmış mıdır?

Sınavla atanan, yetkin şube müdürleri ve kadrolu uzmanlar varken, idarenin takdir yetkisiyle bunların göz ardı edilmesini anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu yapılanların planlı olduğu anlatılmakta ise, bundan bir yıl önce göreve başlatılan şube müdürlerini neyle açıklayacağız? İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde  16 yıldır uzman kadrosunda çalışan varken, bunlarla sözleşme yapılmamasını da manidar buluyoruz. Bir yıl önce atadığınız şube müdürünü, bir yıl sonra iptal etmenin mantığını sağlık çalışanlarının takdirine bırakıyoruz.

Birilerinden boşalan kadrolara başka birileri değil de ehliyet ve liyakat sahipleri geldiğinde ülkemizin her açıdan daha iyi olacağı şüphesizdir.

İLİMİZDE ALTI BİN SAĞLIK ÇALIŞANININ HAKLARINDA BİR İYİLEŞME GÖRÜLMEZKEN 60 KİŞİYE POZİSYON İHDAS EDİLMESİ VİCDANLARI RAHATSIZ ETMEKTEDİR
Sonuç olarak yeni yapılanma göstermektedir ki, kendi ilimizden örnek verecek olursak, altı bin sağlık çalışanlarının ekonomik, sosyal ve özlük haklarında herhangi bir değişiklik olmayıp, sadece 60 kişiye pozisyon ihdas edildiği görülmektedir.

 

Kurumsal veya kişisel olarak yeni göreve başlayan yöneticilerimizle bir problemimiz olmayıp, görevlerinde başarılar dileriz. Bununla birlikte yönetici kademelerde bulunmayan tüm sağlık çalışanlarının özlük ve sosyal haklarının iyileştirilmesine yönelik de adımlar atılmasını  beklediğimizi bildiririz.

YORUM YAZ