BASK

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

BASK ATATÜRK
ATATÜRK & BASK

BASK 6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİNİ AÇIKLADI

BASK bask-donem-toplu-sozlesme-taleplerini-acikladi

Kamu Görevlileri Sendikaları ile Hükumet arasında 2 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlayacak 6. Dönem (2022-2023) Toplu Sözleşme dönemi ile ilgili memurlar ve emeklileri için taleplerimiz aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 BASK

(BAĞIMSIZ KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU)

6 NCI DÖNEM (2022-2023) TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZ

 1. Öncelikle 5. Dönem toplu sözleşme yılları (2020-2021) enflasyon kayıpları, seyyanen yapılacak 1.500 TL artış ile karşılanmalıdır.
 2. Toplu sözleşmeler, Bütçe Kanununu yıllık yapılması, hedeflenen enflasyon ve gerçekleşen enflasyonun memur ve emeklilerine yarattığı kayıpları önlemek için her yıl yapılmalıdır.
 3. Aylık miktarı talebi:
 4. Altı ay (1 Ocak-30 Haziran 2022 )

En düşük memur aylığı, üyelerinin yoksulluk sınırı altında aylık almalarına razı olmayacağı düşüncesiyle, toplu sözleşmeyi yürütecek olan Memur-Sen tarafından açıklanan yoksulluk sınırı miktarı olmalıdır. Bu miktarın üzerinde herkesin yaptığı iş, kıdem, meslek, iş güçlüğü, iş riski, eleman temininde güçlük, omuzlarına yüklenen mali, teknik ve hukuki sorumluluk vb unsurlar dikkate alınarak maaş yelpazesi oluşturulmalıdır.

 1. Altı ay (1 Temmuz-31 Aralık 2022)

Enflasyon farkı + 5 puan refah payı

III. Altı ay (1 Ocak 2022-30 Haziran 2022)

Enflasyon farkı + 5 puan refah payı

 1. Altı ay (1 Temmuz 2023-31 Aralık 2023)

Enflasyon farkı + 5 puan refah payı

 1. Denge Ödeneği:

Enflasyon dönem kayıpları ile vergi dilimi kayıplarının karşılanması için her yıl Mayıs ayında, her memura 1.200 TL Denge Ödeneği ödenmelidir.

 1. İkramiye:

4688 sayılı Yasanın 28 inci maddesindeki “ikramiye hakkı” toplu sözleşme metinlerine girinceye kadar 6772 sayılı Kanun uyarınca kamuda çalışan işçi ve memurlar arasında eşitlik sağlamak üzere ikisi Ramazan ve Kurban Bayramı öncesine gelmek üzere memurlara da her biri yarımşar maaşları tutarında 4 ikramiye verilmelidir.

 1. Aile yardımı:
 2. Eş için: gösterge rakamının 3000’e yükseltilmelidir.
 3. Çocuk için gösterge rakamının 1000’e yükseltilmelidir.
 4. Doğum Yardımı:
  1. Çocuk için 1.200 TL,
  2. Çocuk için 1.500 TL,
  3. Çocuk için 2.000 TL
 5. Ölüm Yardımı:
  1. Kendisinin ölümü halinde: En yüksek devlet memuru aylığının 5 katına yükseltilmelidir.
  2. Eş veya çocuklarının ölümü halinde: En yüksek devlet memuru aylığının 3 katına yükseltilmelidir.
 6. Harcırahlar:

Kadro derecesine bakılmaksızın tüm memurlar için:

2022 yılı : 100,00 TL

2023 yılı: 120,00 TL

 1. Kıdem aylığı

Kıdem aylığı gösterge rakamı 100’e yükseltilmeli ve 25 yıl sınırlaması kaldırılarak, hizmet yılı kadar olmalıdır.

 1. Katsayı ve ek gösterge adaletsizliğine son vermek ve 3600 tartışmalarına son vermek üzere yeni bir ek gösterge sisteminin hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.
 2. Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalı, bu sınıf personeli öğrenimine uygun memur kadrolarına atanmalıdır.
 3. Sözleşmeli personel uygulamasına son verilmeli, Devletin asli ve sürekli görevlerini yerine getirenlerin tamamı “memur” kadrosuna alınmalıdır.
 4. Emeklilik aylığının, çalışırken alınan son aylığa yakın olacak şekilde yasal düzenleme yapılmalıdır.
 5. Yıllık izinler işgünü olarak verilmelidir.
 6. Kamuda ehliyet ve liyakatin yanı sıra Devlete, Anayasaya ve demokrasiye sadakat ilkesine uyulmalı; atama ve görevde yükselmelerde mülakat kaldırılmalıdır.
 7. Özür gurubunun kapsamı genişletilmelidir.
 8. Yiyecek yardımı, yemekhanesi olmayan memurları da kapsayacak şekilde genişletilmelidir.
 9. Giyecek yardımları tüm personeli kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.
 10. Fazla çalışma ücreti günün şartlarına uygun, korumlar arası farklılıklar ortadan kaldırılarak ilgili personelin talebi hariç nakden ödenmelidir.
 11. Vergi dilimi adaletsizliğini gidermek üzere vergi oranı % 15’e sabitlenmelidir.
 12. Memur emeklilerine de aile yardımı verilmelidir.
 13. Memur emeklileri emekli oldukları kurumun bankalarla anlaştığı promosyon ödemesinden aynı şartlarda yararlanmalıdır.
 14. Eğitim ve öğretim yılı başında öğrencilerin eğitim kademelerine göre eğitim yardımı yapılmalıdır.
 15. Kamuda kadrolu-sözleşmeli personel ayrımına son verilmeli, kamu görevlileri kadrolu olarak çalışmalıdır.
 16. Sendikalara üyelik ve çekilme işlemleri, işçilerde olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılmalıdır.
 17. Hizmet kollarına ilişkin sorun ve taleplerimiz ilgili sendikalarımızca açıklanacaktır.

YORUM YAZ