BASK

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

BASK ATATÜRK
ATATÜRK & BASK

BASK BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ

BASK bask-baskanlar-kurulu-sonuc-bildirisi

23 Aralık 2022 Cuma günü Ankara’da toplanan BASK Başkanlar Kurulu, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 7429 sayılı Kanun ile 4688 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlileri sendikalarına % 2 barajı öngören 11 ve 12 nci maddelerinin Anayasaya, yasalara ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak aşağıdaki hususların kamuoyuna açıklanmasına karar vermiştir:

 

  1. Kamu görevlileri sendikaları arasında % 2 örgütlenme barajı getirilmesi ve TBMM’de yasalaştırılması örgütlenme özgürlüğüne indirilmiş bir darbedir. Bazı yandaş ve arka bahçe sendika ve konfederasyonlarından istifaları durdurmak ve yeni sendikaların kurulmasını önlemek amacıyla yapılan düzenleme kabul edilemez!
  2. Kaldı ki 25.6.2001 tarihinde kabul edilen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 25. maddesinde yer alan ve üye aidatı kesintisi için % 5 barajı öngören 25. maddesi, dönemin Başbakanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile TBMM’ye sunulan kanun tasarısının 24.07.2004 tarih ve 5198 sayılı kanunla kaldırılması sendikalar arasındaki ayrımcılığa son vermiştir. Aradan 18 yıl geçtikten sonra yeniden barajları gündeme getirmenin Anayasanın eşitlik ilkesi ve örgütlenme özgürlüğü ile Türkiye’nin usulünce onayladığı uluslararası sözleşme hükümlerine aykırı oluğunu kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.
  3. Buradan Anayasaya ve hukuka aykırı söz konusu kanunu TBMM’ye iade etmesi için Sayın Cumhurbaşkanına çağırıda bulunuyoruz.
  4. BASK olarak tüm sendikalarımız ile birlikte konuyu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’ya, Uluslararası Sendikalar Birliğine, Avrupa Sendikalar Birliğine ve diğer uluslararası kuruluşlara taşımakta kararlıyız.
  5. BASK olarak; başta Anayasa ve iç hukuk olmak üzere, ILO Sözleşmelerine, Avrupa Sosyal Şartına, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine açıkça aykırı bu düzenlemenin iptali için iç hukuk yollarını tüketme ve Anayasa Mahkemesine taşıma noktasında çalışmalarımız tamamlanmıştır.
  6. Yandaş kuruluşların üye kayıplarını durdurmak, yeni sendikaların kurulmasını önlemek ve sendika özgürlüğünü ortadan kaldırmak için daha önce denenen %1 barajının Danıştay’tan dönmesine rağmen %2 olarak tekrar getirilmesi 21. yüzyıl Türkiyesi’ne yakışmamaktadır.
  7. Bilinmelidir ki, 2021 yılında merdivenaltı yöntemlerle getirilen % 1 örgütlenme barajını nasıl aştıysak, aynı kararlılıkla % 2 barajını da tarihin çöplüğüne göndereceğiz. Barajlarla kamu görevlilerinin tercihlerine ipotek koyabileceklerini sananlara hayal kırıklığı yaşatmaya kararlıyız.

YORUM YAZ