BASK

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

BASK ATATÜRK
ATATÜRK & BASK

BAĞIMSIZ YAPI-İMAR SEN GENEL KURUL İLANI

BASK bagimsiz-yapi-imar-sen-genel-kurul-ilani

GENEL KURUL İLANI

Sendikamız VI. Olağan Genel Kurulu  5 Ocak 2019 Cumartesi günü “İzmir 2. Cad, No:34, Kat: 4, TURTES İş Merkezi, Kızılay/ANKARA” adresinde saat 10.00’da aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 12 Ocak 2019 Cumartesi günü  çoğunluk şartı aranmaksızın aynı yerde ve aynı gündemle yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

 

GÜNDEM:

1.      Açılış,

2.      Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

3.      Divan teşekkülü,

4.      Genel başkanın açış konuşması,

5.      Faaliyet raporu, Mali Rapor ve Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve ibrası,

6.      Tahmini Bütçenin okunması ve karara bağlanması,

7.      Tüzük Değişikliği,

8.      Yönetime verilecek yetkilerin görüşülmesi ve karara bağlanması,

9.      Zorunlu organlara aday olacakların Divana bildirilmesi,

10.  Dilek ve temenniler,

11.  Seçimler,

12.  Kapanış,

YORUM YAZ