BASK

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

BASK ATATÜRK
ATATÜRK & BASK

AES 6. OLAĞAN GENEL KURULU TAMAMLANDI

BASK aes-olagan-genel-kurulu-tamamlandi

AES 6. OLAĞAN GENEL KURULU TAMAMLANDI

 

Siyaseten bağımsız sendikacılık ilkesi ile yola çıkarak ve bu ilkelere sadık kalarak 16. yılını tamamlayan Anadolu Eğitim Sendikası’nın 20-21 Mart 2021 tarihlerinde Ankara Akar Otel’de gerçekleşen 6. Olağan Genel Kurulu tamamlandı.

Genel Kurulumuza katılım gösteren kurucu genel başkanımız sayın Cansel GÜVEN başta olmak üzere, BASK Genel Başkanı Sayın Bayram ZENGİN, Divan Başkanımız BATOÇ-SEN Genel Başkanı Sayın Erdal BAYRAM, Divan Üyelerimiz Sayın Kevser ÖZİNCE ve Dilber ÇELİK’in yanında kongremizi onurlandıran Bağımsız Enerji Sendikası Genel Başkanı Sayın Hanife EKİNCİ, Bağımsız Büro Sen Genel Başkanı Sayın Erkut DEMİRCİ, Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ümit DEMİREL, Bağımsız Sağlık Sen Genel Sekreteri İsmail KANTAR, Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ali GÜLER ile Telgraf ve çiçekleriyle kongremizi kutlayan bürokratlara ve sivil toplum örgütü temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

 

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden öğretmenlerimizle tüm şehitlerimiz için saygı duruşu ardından İstiklal Marşı okunmasının ardından Divanın teşekkülü ile başlayan genel kurulumuz, 5. Dönem AES Genel Başkanı Mehmet Alper ÖĞRETİCİ’nin selamlama konuşmasıyla açıldı. 

Divan Kurulunu, konukları ve delegasyonu selamlayan Mehmet Alper ÖĞRETİCİ, 17 Ocak 2005 tarihinde kurulan ve ilkelerinden asla taviz vermeyerek 6. Olağan Genel Kurula erişmiş olmanın gururunu dile getirdi. 

Sayın ÖĞRETİCİ’nin ülkemiz sendikacılık tarihine değinerek AES’in kuruluş, ilke ve mücadelesini anlatan; geleceğe dair mesajlarını içeren konuşmanın bazı başlıkları şu şekildedir.

‘Dünya tarihinde yüz yıllar öncesinde başlamış olan sendikal mücadelenin ülkemizde diğer ülkelere nazaran çok daha yeni, kamu çalışanlarının örgütlenmesinin ise işçi örgütlenmelerine göre çok daha yeni olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizde kamu sendikacılığı için sendikal mücadeleler sekteye uğramış, uğratılmış olsa da birlikte hak aramanın gerekliliği tartışılmaz bir gerçek olmuştur. Lakin kamu sendikacılığına öncülük etmiş olan eğitim hizmet kolundaki sendikaların ‘çalışanlarının ortak hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmekten’ ziyade siyasal kaygılara düştüğü, siyasi partilerin çizdiği sınırlar içerisinde hareket ettiği bir ortamdaSİYASETEN BAĞIMSIZ sendika ihtiyacı ortaya çıkmış, 11 cesur eğitimci sayesinde eğitim çalışanları siyasi prangalı sendikalardan kurtulmuş ve 17 Ocak 2005 tarihinde Anadolu Eğitim Sendikası kurulmuştur.

11 cesur eğitimcinin girişimiyle kurulan bu tüzel kişilik günümüzde 81 ilde üyesi bulunan, 150’den fazla temsilcisi olan, yüzbinlerce eğitim çalışanının gönlünde yer edinen, eğitim ile ilgili ne söyleyeceği merakla beklenen ve takip edilen bir sendika olmuştur. Bugün kurucu genel başkanım nezdinde tüm kurucu üyelerimize teşekkür ediyor, 16. Yılını geride bırakan siyaseten bağımsız, ilkeli ve onurlu sendikacılığın bir neferi olmaktan dolayı onur ve mutluluk duyuyorum.’

‘Anadolu Eğitim Sendikası sadece üyelerine karşı sorumlu değildir. Ülkenin geleceğini eğitimde görenler olarak ülkemize, milletimize, çocuklarımıza karşı sorumluyuz. Bununla birlikte şu an için üyemiz olmayan ülkemizin dört bir tarafında, belki de birleştirilmiş sınıflı bir köy okulunda tek başına çalışan Ayşe öğretmenime, İl-ilçe mem veya üniversitelerde memur, şef olarak çalışan Ahmet Bey’e, üniversite kürsülerinde ders veren öğretim görevlisi Fatma hocama, iş kolumuzda yardımcı hizmetli, şoför, aşçı, teknisyen olarak çalışan Mehmet beye olduğu gibi hali hazırda eğitim çalışanı dahi olmamış geleceğin eğitim çalışanlarına karşı da sorumlu olduğumuzun farkındayız. Şu an bu konuşmayı yapan meslektaşınız AES kurulduğunda Sınıf Öğretmenliği Bölümü 1. Sınıf öğrencisiydi. Yol güzel olunca kader birleştirirmiş. Mesleğe başlayınca yollar kesişti, ilk ve tek sendikam olan AES’te yıllar boyunca değişik kademelerde sendikamıza ve eğitim çalışanlarına hizmet etme fırsatı buldu. Bu farkındalık ile her eğitim çalışanına dokunacak, bizi bekleyen her eğitim çalışanının yanında olacağız.’

‘Zorlu mücadelelerden geçtik, bundan sonraki süreçte bizler için kolay olmayacak. Çünkü eğitim çalışanlarına bir kazanım dahi elde etmeden on binlerce- yüzbinlerce üyenin yapıldığı siyasi sendikacılık kulvarını değil, çiğnenmemiş bir yol olan siyaseten bağımsız, ilkeli ve onurlu bir sendikacılığı seçtik. Bundan sonraki sürecin zorlu olacağını biliyoruz arkadaşlar, çünkü bizler plazalarda makam odalarında oturulan, milyonluk araçlarla gezilere çıkılan siyasi sendikacılığı değil, her daim sahada olup çalışan, terleyen, ülkemizin dört bir tarafındaki eğitim çalışanlarına dokunmak için il il, ilçe ilçe ilçe, köy köy dolaşarak kendi aracıyla direksiyon sallayıp giden bir sendikacılığı seçtik.Bundan sonraki sürecin kolay olmayacağını biliyoruz arkadaşlar, çünkü bizler korkuyla, baskıyla, tehditle üye yapılan sendikacılığı değil; hiçbir eğitim çalışanını ayırmadan, ayrıştırmadan birleştiren bir sendikacılığı seçtik. Bu onurlu ve zorlu mücadelemizde bundan sonra daha çok çalışacak, daha çok eğitim çalışanına dokunacak, nicelik olarak hak ettiğimiz noktalara gelebilmek için birlikte mücadele edeceğiz.’

‘Buradan gönlü bizde ancak üyelikleri başka yerde olan tüm eğitim çalışanlarına da seslenmek istiyorum. Öğretmen maaşlarının kamunun en düşük memur maaşı haline gelmesine; memurların, şeflerin, yardımcı hizmetlerin hizmet kolunda ikinci plana atılmasına, üniversitelere öğretim görevlisi olabilmek veya doçentliğinizin, profesörlüğünüzün verilmesi rektörle olan yakınlığınıza bağlı hale gelmesine, göreve başlama ve görevde yükselmelerde çalışma barışını bozan mülakatın kaldırılmamasına ve yandaş kayırmalarına rağmen 10 yıldır eğitim hizmetleri kolunda aynı sendikanın yetkili olmasını ve geçen senenin rakamları ile 428 bin üyeye sahip olmasını eğitim çalışanlarının vicdanına bırakıyorum. Memnun olmadığınızı biliyorum, ancak her şey daha kötüye giderken sızlanmak, şikayet etmek, eleştirmek, sendikalar zaten bir şey yapmıyor diyerek sendikasız kalmak sorunları çözmez! Sorunlarımızı çözebilmek için şapkamızı önümüze koymamız, üyeliğimizi ve bulunduğumuz yeri sorgulayarak SİYASETEN BAĞIMSIZ SENDİKACILIĞA üye olmamız gerekmektedir.’

 

İfadelerini kullanan ÖĞRETİCİ 6. Olağan Genel Kurulun öncelikle AES ailesine, tüm eğitim çalışanlarına hayırlı olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.

 

Gündeme geçmeden önce selamlama konuşmaları için söz alan Kurucu Genel Başkan sayın Cansel GÜVEN, AES’in hangi zorlu şartlarda kurulduğunu, hangi zorlu şartlarla mücadele ederek bu günlere gelindiğini anlattı. 11 kişiyle, Ankara’da başlatmış oldukları bu ateşin kat ve kat büyüyerek 81 ile yayılmasından ve giderek büyümesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. AES’in kurulduğu günden itibaren açılamaz, kazanılamaz denilen davaları açıp kazandıklarını ifade eden GÜVEN her daim eğitim çalışanlarının haklı taleplerini dile getirdiklerini ifade etti. İlkelerden taviz vermeden bu mücadelede sorumluluk almanın önemine değinen kurucu genel başkan yeni yönetimde görev alacaklara başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.

 

Bir diğer selamlama konuşması yapan Bask Genel Başkanı sayın Bayram ZENGİN de; BASK genelinde ve AES özelinde yandaş sendikacılığın devrini bitirecek çalışmalardan örnekler verdi. Temsil yetkisi el değiştirdiği halde kamu görevlilerinin kaderinde bir değişiklik olmadığını vurgulayan ZENGİN; toplu sözleşme geçmişimizdeki ayıpları ve eksikleri işçilerin toplu sözleşmeleri üzerinden örnekleyerek açıkladı. Sendikal tercihte siyaset yerine kalitenin, ahlak ve illerin gözetilmesi durumunda şu an kayıpta olduğumuz ancak, kamu olanaklarıyla karşılanabilecek tüm hakların alınabileceğini söyleyen Bayram ZENGİN; toplu sözleşme masasına elimizi koyma vaktidir, şimdi AES, şimdi BASK vaktidir dedi. 

 

Son selamlama konuşması ise TEÇ-SEN Genel Başkanı sayın Ümit DEMİREL yaparak siyaseten bağımsız sendikacılığın önemine değinmiş, kuruldukları ilk yıldan itibaren Anadolu Eğitim Sendikası ile birlikte kardeş sendika olarak hareket ederek eğitim çalışanlarının ortak sorunlarında bir araya geldiklerini, ortak eylem yaptıklarını ifade etmiştir. Bundan sonra da aynı birliktelik ile bir araya geleceklerini ifade eden DEMİRER yeni seçilecek yönetime başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.

Selamlama konuşmaları ardından sırasıyla faaliyet, denetleme ve mali raporların ibrasına geçilen genel kurulda her birinin ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildiği görüldü. Gelişen ihtiyaçlar ve Çalışma Bakanlığının talebi ile sendika tüzüğünde yapılması gereken değişikliklerin teklifi de aynı şekilde sendika genel kurul delegeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. 

Sendika merkez yönetiminin anlık değişen gündeme ve üyelerin ihtiyaçlarına göre zamanında harekete geçmesi adına genel kuruldan alınması gereken yetkiler de oy birliği ile devredildi. Bu noktada, lehte aleyhte görüşlerin fiili kavgaya dönüşmesi gelenek olan kongrelerin yanında ortak noktada buluşan AES delegasyonuna teşekkür ediyoruz. Sendikal tarihin örnek bir genel kurulunu gerçekleştirmiş oldular. 
Zorunlu organlara seçilmek üzere aday olacakların başvurulanın alınarak genel merkez, denetleme, disiplin asil ve yedek üyelikleriyle üst kurul delegesi adaylıkları için gereken sayıda başvuru olduğu tespit edilerek, adaylar birleşik oy pusulasına kaydedildi.

Dilek ve temennilerin ardından ülkemizin dört bir tarafından gelen temsilciler ile birlikte temsilciler toplantısı düzenlenerek eğitim sorunları ile yapılacak sendikal çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Genel Kurulun 2. Gününde oy kullanma işlemine geçen delegeler arasında gün boyu bilgi alışverişi ve tecrübe paylaşımları yaşanmıştır. 


Çankaya Seçim kurulunca; Sendika Yönetim Kurulu Asil Üyeleri, Sendika Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri, Denetleme Kurulu Asil Üyelikleri, Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri, Disiplin Kurulu Asil Üyeleri, Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri, AES Üst Kurul Delegeleri seçimi yapılmıştır.

 

 Anadolu Eğitim Sendikası Basın Sekreterliği

YORUM YAZ