BASK

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

BASK ATATÜRK
ATATÜRK & BASK

AES: 01/10/2008 ÖNCESİ SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER 5434 SAYILI KANUNA GÖRE DEĞERLENDİRİLMELİDİR

BASK aes--oncesi-sozlesmeli-ogretmenler-sayili-kanuna-gore-degerlendirilmelidir

Bilindiği üzere 1 Ekim 2008 tarihinde yapılan değişiklikle memur ve işçilerin maaş ve sosyal haklarının düzenlenmesi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yapılmaya başlanmıştı. 1 Ekim 2018 tarihinden önce işe başlayan memur ve işçilerin hakları 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa göre düzenlenmeye devam etmektedir. Ancak 01/10/2018 tarihinden önce 657 Sayılı kanunun 4. Maddesinin (B) fıkrasına tabi sözleşmeli öğretmen olarak çalışan ve 01/10/2008 tarihinden sonra kadroya geçenlerin iş ve işlemleri 5434 Sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmamaktadır.

Yeni 5510 sayılı Kanuna göre; genel sağlık sigortası primi yatırıldığından, prim gün sayısı v.b. hesaplamalardan farklılıklar göze çarpmaktadır. Yine 5434 sayılı eski kanuna göre ve yeni 5510 sayılı kanuna göre emeklilik hesaplamaları farklılık arz etmektedir. 

01/10/2018 tarihinden önce 657 Sayılı kanunun 4. Maddesinin (B) fıkrasına tabi sözleşmeli öğretmen olarak çalışan ve 01/10/2008 tarihinden sonra kadroya geçenler de 5434 Sayılı Kanun hükümlerinden yararlandırılmalıdır.

Konu hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından görüş ve açıklama istenilmiş ve kurum tarafından konu hakkında 27/08/2019 tarih ve 14/10/2019 tarihli yazılarla açıklamalar yapılmıştır. Bu açıklamalara göre; 01/10/2018 tarihinden önce 657 Sayılı kanunun 4. Maddesinin (B) fıkrasına tabi sözleşmeli öğretmen olarak çalışanların 01/10/2008 tarihinden sonra memur kadrosuna atanması halinde 5434 Sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılmadığı anlaşılmaktadır.

2011 yılında yürürlüğe giren 632 sayılı KHK’da  ‘632 sayılı KHK hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.’  İfadeleri yer almaktadır. Bu nedenle ilgili kanunda yasal değişiklik şarttır.

01/10/2018 tarihinden önce vekil öğretmenlik veya asker öğretmenlik yapanlara 5434 sayılı kanun hükümlerine göre işlem yapılırken aynı tarihten önce sözleşmeli öğretmenlik yapanların aynı haklardan yararlanamaması doğru değildir. Konu hakkında yasal düzenleme yapılması halinde bu öğretmenlerin, 01/10/2008 tarihinden önce sözleşmeli öğretmenlik yapmış ve bu tarihten sonra kadrolu öğretmen olarak atananların 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılması mümkündür.

5510 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin (c) bendinin 2. Fıkrasına ek olarak “ 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. Maddesinin (B) fıkrasına tabi sözleşmeli öğretmenlik yapanlar” cümlesi getirilmeli ve 5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri (2) GEÇİCİ MADDE 4- (Değişik: 17/4/2008-5754/68 md.) maddesinde değişiklik yapılarak aynı hususun bu hükümlere de eklenmesi gerekmektedir. Bu konuda TBMM’de grubu bulunan siyasi partileri göreve davet ediyor, bu sorunun çözümü için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz.

 

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

YORUM YAZ