BASK

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

BASK ATATÜRK
ATATÜRK & BASK

ADIYAMAN TEMSİLCİMİZ AHMET YILDIRIM: "ENFLASYON MEMURLARI YOKSULLAŞTIRIYOR"

BASK adiyaman-temsilcimiz-ahmet-yildirim-quot-enflasyon-memurlari-yoksullastiriyor-quot-

Yıldırım: Ekim enflasyonu memurların satınalma gücünün beşte birini eritti

Adıyaman BASK İl Temsilcisi Hacı Ahmet YILDIRIM Ekim ayı enflasyon oranının açıklanması nedeniyle, Ekim enflasyonu memurların satınalma gücünün beşte birini erittiğini belirterek bir basın açıklaması düzenledi.

 06 Kasım 2018 Salı 12:36
BASK Adıyaman İl Temsilcisi Hacı Ahmet Yıldırım yaptığı basın açıklamasında;

Açıklanan oranın memur ve emeklilerinin  aylıklarının beşte birini erittiğini,  Devletin aşırı yoksullaşmaya karşı tedbir alması gerektiğini, bu nedenle 2018 yılı kayıplarının telafi edilmesi ve  4. Dönem Toplu Sözleşmesi’nin acilen revize edilmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Yeni Ekonomi Programı adıyla kamuoyuna sunulan Orta Vadeli Program (2019-2021) ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesine başlanan 2019 yılı Bütçe Kanunun Teklifindeki öngörülerin şimdiden çöktüğünü,  belirten YILDIRIM, basın açıklamasında şöyle dedi:

“TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre Ekim ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) bir önceki aya göre % 2.67, Aralık ayına göre ise % 22,56  oranında artmıştır.

Temmuz ayında memur ve emeklilerine verilen % 3,5 artış   dönemin bitmesine iki ay kala erimiş, Ekim sonu itibariyle memur ve emeklileri % 8,76 oranında alacaklı hale gelmiştir.

MEMURLAR YOKSULLAŞIYOR

Memurların aylıklarına son olarak  Temmuz ayında artış yapılmıştı.

Ekim ayı enflasyonu % 2,67 olarak açıklanmıştır. Temmuz-Ekim dönemindeki toplam kümülatif enflasyon kaybı ise % 12,26’dır.

Bu çerçevede BASK/AR-GE Birimi tarafından yapılan hesaplamaya göre; TÜİK’in  açıkladığı % 2,67 oranındaki Ekim  ayı enflasyonu ile % 12,26 oranındaki  Temmuz-Ekim dönemi (Temmuz + Ağustos + Eylül + Ekim enflasyonu kümülatif toplamı) enflasyonunagöre, bekar memurlar üzerinden (çalışmayan eş ve çocuk yardımları hariç) değerlendirildiğinde kayıpların özeti şudur:

12/1 derece ve kadrodaki bir hizmetlinin aylığının; sadece Ekim  ayı enflasyonu ile 179,26 TL’lik kısmı erimiş olup, Temmuz-Ekim dönemi kümülatif enflasyonuna göre  Ekim ayındaki erime miktarı 348,84 TL’dir.

Aynı şekilde;

  • 9/1 derece ve kadrodaki  bir memurun sadece Ekim  aylığındaki erime 81,41 TL, Temmuz-Ekim enflasyonuna göre Ekim ayındaki erime  373,82 TL’dir

  • 7/1 derece ve kadrodaki  bir öğretmenin sadece Ekim  aylığındaki erime 92,33 TL, Temmuz-Ekim enflasyonuna göre Ekim ayındaki erime 423,95 TL’dir

  •  8/3 derece ve kadrodaki  bir pratisyen doktorun sadece Ekim  aylığındaki erime133,15 TL, Temmuz Ekim enflasyonuna göre Ekim ayındaki erime 611,37 TL’dir

  • 12/3 derece ve kadrodaki  bir hemşirenin sadece Ekim  aylığındaki erime 89,32 TL, Temmuz-Ekim enflasyonuna göre Ekim ayındaki erime 410,15 TL’dir

  • 1/4 derece ve kadrodaki  bir mühendisin (büro) sadece Ekim  aylığındaki erime141,42 TL, Temmuz-Ekim enflasyonuna göre Ekim ayındaki erime 649,39 TL’dir

Asgari ücretin yılın ilk 10 ayındaki toplam erime miktarı 361,66 TL olmuştur.

TOPLU SÖZLEŞME REVİZE EDİLMELİDİR

Açıklanan TÜİK oranları,  yılın ilk on ayında % 22,56’ya yükselen enflasyon oranın 2018 yılı için öngörülen % 20.80’lik enflasyon hedefini aşmasıyla görüşülmekte olan bütçe teklifi rakamlarının gerçekçi olmadığını ve revize edilmeleri gerektiğini ortaya koymaktadır.

Yüksek enflasyon, memur ve emeklilerin sadece satın alma gücünü azaltmakla kalmamakta, yoksulluk riskinin tabanını genişletmektedir.

Kredi ve kredi kartı faizleri yükselmiş, bankalar memurlara verilecek kredi miktarını sınırlamıştır.

Hükumet ile imzalanan ve artık geçerliliğini yitiren 4. Dönem Toplu Sözleşmesi süratle revize edilerek, 2018 yılının ikinci altı ayındaki kayıplarını karşılamak üzere memurlaraikramiye şeklinde telafi ödemesi  yapılması zaruret haline gelmiştir.

Toplu sözleşmenin % 5 oranındaki enflasyon tahminine göre imzalanan 2019 yılına ilişkin bölümü, tutmayacağı şimdiden belli olan % 15,9 oranındaki enflasyon öngörüsündeki muhtemel sapma dikkate alınarak revize edilmelidir.

MEMUR VE DİĞER ÜCRETLİLERİN VERGİ YÜKÜ HAFİFLETİLMELİDİR.

Memur ve emeklilerin enflasyon kayıplarının karşılanması, piyasada canlanma meydana getirecektir.

Zira memur ve emeklilerine yapılacak ödemeler anında piyasaya dönecek, piyasa hareketlenecektir.

Kayıtdışı ekonominin önlenmesi için çalışmalar yürütülürken  memur ve diğer ücretlilerin vergi yükünün azaltılması, hafifletilmesi gerekmektedir.

Vergi borçlarında yapıldığı gibi tüketici kredilerinde de yeni yapılanmaya, gelir dağılımında adaletin sağlanması ve yoksullukla mücadele için yeni sosyal politikalara ihtiyaç vardır.

Aksi halde piyasadaki iflaslara memur iflasları eklenecek, yüzbinlerce memur sadece icralık olmakla kalmayacak, icralık oldukları için disiplin süreçleri işletilecek ve çalışma barışı bozulacaktır.

Bu nedenlerle, 2018 yılı kayıplarının karşılanması ve aylıklara 2019 yılının Ocak ve Temmuz aylarında yapılacak artış oranlarının gerçekçi bir şekilde güncellenmesi suretiyle memurların ve emeklilerinin rahatlatılarak kayıplarının telafi edilmesi ve yoksullaşmalarının önlenmesi gerektiği görüşümüzü hatırlatarak istiyorum.” dedi.

YORUM YAZ