BASK

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

BASK ATATÜRK
ATATÜRK & BASK

19. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜMÜZ KUTLU OLSUN.

BASK -kurulus-yil-donumumuz-kutlu-olsun-

BASK 19 YAŞINDA.

Bugün 11 Nisan 2021.

Konfederasyonumuzun kuruluşunun 19. yıl dönümü.

3 Nisan 2002 tarihinde kurulan ve siyasi partilerin vesayetini reddederek bağımsız sendikacılığı ilke edinen 7 sendika  11 Nisan 2002 tarihinde bir araya gelerek Ankara Valiliğine kuruluş dilekçelerini verip, kısa adı BASK olan Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonunu kurdular.

19 yıl önce bağımsız sendikacılık mücadelesini zorunlu kılan şartlar, bugün daha da ağırlaşmış halde ve yine şiddete bile başvurarak devam ediyor.

Bir partinin gençlik veya kadın kolları ne ise yandaş sendikaların durumunun da aynı olduğu kamuoyu tarafından da memurlar tarafından da üyeleri tarafından da bilinmektedir.

Adında “sendika” kelimesi olan her yapının sendika olmadığı, aidiyetin “memurların hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi” amacı dışında bir siyasi partiye veya ideolojiye bağlılık olduğu, o yapıların eylem ve etkinliklerinde açıkça görülmektedir.

Bu nedenle; hükümetlerle toplu pazarlığa oturan sendika ve konfederasyonların sendikal hareketi getirdiği nokta, bağımsız sendikacılık anlayışına olan ihtiyacı çok daha net bir şekilde ortaya koyuyor. 

Aradan geçen 19 yıllık süre yandaş sendikacılıkla, güdümlü sendikacılıkla, arka bahçe sendikacılığıyla, ideolojik sendikacılıkla, müstemleke sendikacılığı ile mesafe alınamayacağını, yeni haklar almak şöyle dursun kazanılmış hakların bile korunamayacağını açıkça göstermiştir.

BASK, bu ihtiyaç çerçevesinde bağımsız sendikacılık anlayışına sahip sendikalar tarafından kurulmuştur.

BASK; 19 YILLIK GÜVENİN, 19 YILLIK KARŞILIKSIZ SEVGİNİN ADIDIR

Elbette aradan geçen 19 yıllık süre;  BASK’a gösterilen 19 YILLIK GÜVEN, 19 YILLIK KARŞILIKSIZ SEVGİ demek.

Bu güvenin artarak devam etmesi en büyük mutluluğumuz.

Ve bu güvenin artarak devam etmesi en büyük sorumluluğumuz.

11 Nisan 2002 tarihinde 7 sendika ile yola çıkan BASK, kuruluşunun 19. yılında 11 hizmet kolunda 11 sendika ile yoluna devam ediyor.

(Alfabetik sırayla) AES (Anadolu Eğitim Sendikası), Bağımsız Büro-Sen, Bağımsız Diyanet-Sen, Bağımsız Enerji-Sen, Bağımsız Haber-Sen, Bağımsız Kültür Sanat-Sen, Bağımsız Sağlık-Sen, BATOÇ-SEN, , Bağımsız Yapı İmar-Sen, Bağımsız Yerel Hizmet-Sen ve BUSEN ile yeni ufuklara yelken açıyoruz.

11 sendikamız ile aydınlık geleceğe yürüyoruz.

Bize 19 yıldır gösterilen karşılıksız ve beklentisiz güvenden dolayı başta sendikalarımızın genel başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve her seviyedeki temsilcileri olmak üzere tüm üyelerimize şükran borçluyuz.

Bu günlere gelmemize katkıda bulunan, aramızda bir dakika bile kalıp ayrılanlar dahil, herkese teşekkür ediyor, emekli olanlara uzun ve sağlıklı bir ömür, vefat ederek aramızdan ayrılan arkadaşlarımıza da Cenab-ı Hak’tan rahmet ve mağfiret diliyoruz.

  1. yıl dönümümüz, kamu görevlilerinin aileleriyle birlikte insanca hayat sürebilecekleri bir gelecek için hayırlı olsun.

Ve 19. yıl dönümümüz, başlattığımız büyük ve onurlu yürüyüşümüzün zaferinin müjdecisi olsun.

  1. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜMÜZ KUTLU OLSUN.

YORUM YAZ