BASK

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

BASK ATATÜRK
ATATÜRK & BASK

Genel Başkan Bayram Zengin: “MUTABAKAT METNİ, ÜYELERİNİ VE MEMURLARI PEŞKEŞ ÇEKEN DEMOKRASİ VE SİVİL TOPLUM DÜŞMANI ANLAYIŞIN ÜRÜNÜDÜR, REDDEDİYORUZ!”

BASK -genel-baskan-bayram-zengin-mutabakat-metni-uyelerini-ve-memurlari-peskes-ceken-demokrasi-ve-sivil-toplum-dusmani-anlayisin-urunudur-reddediyoruz

BASK Genel Başkanı Bayram Zengin:

“MUTABAKAT METNİ, ÜYELERİNİ VE MEMURLARI PEŞKEŞ ÇEKEN, DEMOKRASİ VE SİVİL TOPLUM DÜŞMANI ANLAYIŞIN ÜRÜNÜDÜR, REDDEDİYORUZ!”

BASK Genel Başkanı Bayram Zengin basın açıklaması yaparak; Hükumet ile Memur-Sen arasında imzalanan mutabakat metninin memurların haklarını peşkeş çekerek örgütlenme özgürlüğünü ve sivil toplumu ortadan kaldırmaya yönelik 12 Eylül ve 28 Şubat faşizminin yeni ve güncel versiyonu olduğunu belirtti.

Genel Başkan Bayram Zengin şöyle dedi:

“23 Ağustos günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından açıklanan VI. Dönem (2022-2023) Toplu Sözleşme Mutabakat Metni memurların beklentilerini  ve umutlarını boşa çıkarmış, Memur-Sen bir kez daha üyelerini ve memurları peşkeş çekmiştir.

Mutabakat Metni, Memur-Sen’in tüm genel talepleri ortada bıraktığı bir utanç belgesi olarak tarihe geçecektir.

2022 yılı için % 5 + % 7’ye, 2023 yılı için ise % 8 + % 6’ya imza atılmıştır.

Mutabakat metni yalancı çobanın haykırışları hatırlatmaktadır:

Taban maaş artışı ve 2020-2021 yılları enflasyon kayıpları yoktur.

Refah Payı yoktur.

Kıdem aylığı gösterge rakamının yükseltilmesi yoktur.

Doğum, ölüm ve evlenme yardımlarının artırılması yoktur.

Yemek ve giyecek yardımının artırılması yoktur.

Vergi diliminin % 15’te sabitlenmesi yoktur.

Gündelik ve tazminatların (yolluk ve harcırahlar) artırılması yoktur.

Fazla çalışma ücretinin artırılması yoktur.

Aile yardımı ödeneğinin artırılması yoktur.

Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması yoktur.

Bu Mutabakat Metninin açıklanmasından sadece 12 gün önce yeni haklarla birlikte ilk defa sendikalı olacak kamu işçileri bile 30 günlük ikramiye hakkına kavuşurken 2 yıl önceki taleplerinden de tenzilat yaparak teklif ettikleri “Dini Bayram İkramiyesi” de yoktur.

3600 ek gösterge sorunu ve sözleşmeli personel ilişkin yapılan açıklama ise bir ayıbın örtülmesi için kullanılan “sosyal sos”tan öte bir anlam taşımamakta ve nihayetinde bitmeyecek komisyon çalışmalarının başlatılacağının haber verilmesidir.

Meydanlarda nutuk atarken mangalda kül bırakmayan eylem kaçkınları, tüm söylediklerini unutup efendilerinin önünde kuyruğunu sıkıştırıp her tekliflerini masada bırakarak kaçmakta beis görmemişlerdir.

AYNI HÜKUMET AYNI BAKAN

12 gün önce kamu işçilerinin imzaladığı toplu iş sözleşmesi ile kamu işçilerinin toplu sözleşmenin ilk yılı  için en düşük işçi ücretindeki  artış, ikramiyeler, sosyal haklar ve maktu ödemelerdeki artışlar hariç % 34.62, ortalama aylık ücretlerdeki artış % 27.17 olduğu halde mutabakat metninde ilk yılında memur ve emeklilerinin aylıklarındaki artış % 12’dir.

Memurlara 2022 yılı için verilen % 12’lik artış, kamu işçilerinin 2021 yılının ilk 6 ayında verilen çıplak artış kadardır.

Aynı Hükumet ve aynı Bakanın imzaladığı sözleşmelerdeki utanç verici farklılığın nereden kaynaklandığı açıklanmalıdır!

MUTABAKAT METNİNİ REDDEDİYORUZ

23 Ağustos Türk Çalışma Hayatında “Kara Bir Gün” olarak tarihe geçmiştir.

Kamu işçileri ile kamu görevlileri arasındaki ücret makasını yetkili sendikalar marifetiyle açarak çalışma barışını dinamitleyen mutabakat metnini kabul etmiyor, reddediyoruz.

Toplu sözleşme görüşmelerinin canlı yayınlanması talebimizin neden reddedildiği, gün ışığına çıkan kirli pazarlıklarla nelerin görüşüldüğü açığa çıkmıştır.

DÜNÜN MERDİVENALTI SENDİKACILARI  BUGÜN SİVİL TOPLUM DÜŞMANI

Yıllardır dayanışma aidatı ile rakip sendikaları ortadan kaldırmayı planlayanlar, bu kez “teklif işbirliği”ni “kutsal ittifak”a dönüştürerek sivil toplumu ortadan kaldırmanın alçakça hesabını yapmaktadır.

Demokrasinin gereği çoğulculuğu yok ederek, Hitler Almanya’sının  ve Stalin Rusya’sının çoğunlukçuluk anlayışı hortlatılmıştır.

KAMU GÖREVLİLERİ BU OYUNU BOZACAKTIR.

2002 yılı sendika sayıları tespitlerinde merdivenaltlarından başını çıkarmakta zorlananların, onurlu sendikacılık mücadelesi yürütenleri merdiven altı sendikaları olarak anma girişimi bir suçluluk  psikolojisinin dışa vurumundan ibarettir.

Hatırlayalım ki, 2002 sendika sayıları tespitinde 87 üyesi ve hizmet kolunda  % 0,25 oranı ile 87 üyesi olan veya hizmet kolunda % 0,96 oran ve 502 üyesi olan sendikaların hangi merdivenaltı tekniklerle bugünün yetkili sendikası  haline geldiğini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

YARGIYA VE ULUSLARARASI KURULUŞLARA BAŞVURACAĞIZ

Sendikasız kamu görevlilerini ve sivil topluma inanan tüm kamu görevlilerini sendikalara üye olmaya, sendikalara sahip çıkmaya çağırıyorum.

Mutabakat metnindeki 12 Eylül ve 28 Şubat özentili  hükümleri Yargıya taşıyacağımızı, başta ILO olmak üzere uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimde bulunacağımızı, kamu görevlilerini ve emeklilerini kirli ittifaklara yem edilmesine asla izin vermeyeceğimizi ve bu oyunu bozacağımızı kamuoyuna ve kamu görevlilerine ilan ediyorum.

BASK BASIN BÜROSU

YORUM YAZ