BASK

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

BASK ATATÜRK
ATATÜRK & BASK

3600 EK GÖSTERGEDEN 1.DERECEYE GELEN TÜM KAMU ÇALIŞANLARI YARARLANMALIDIR.

BASK -ek-gostergeden-dereceye-gelen-tum-kamu-calisanlari-yararlanmalidir-

Kanun Değişikliği Teklifimiz hazırlanarak Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin tümüne gönderilmiştir. 

 

3600 ek gösterge ile ilgili kanun değişikliği teklifi TBMM\'de görüşülmeye başlandı. Ana hatlarıyla bakıldığında 3600 ek gösterge bazı meslek gruplarına(Öğretmen, Hemşire, Polis-Asker-Bekçi, Din Görevlileri v.b.) verilecektir. Kamu çalışanlarının %65’ini oluşturan meslek guruplarına 3600 ek göstergeye erişim hakkının tanımlanıp, %35’ini oluşturan kamu çalışanlarının ise 3600 ek gösterge düzenlemesinin kapsamı dışında bırakılması halinde kamunun çalışma barışının büyük ölçüde bozulacağını uzun süredir ifade ediyoruz.

 

Bu hafta boyunca da Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleriyle görüşerek ek göstergedeki adaletsizliği ve taleplerimizi aktarmıştık.

 

Taleplerimiz sonucunda 3600 ek göstergeden faydalanmayan bazı meslek gruplarının da(müdür yardımcısı, ilçe müdürü, şube müdürü, uzman vb.) sorunları çözülerek TBMM plan ve bütçe komisyonundan geçmiştir.

 

Taleplerimizin bir kısmının değerlendirilerek komisyon aşamasında değiştirilmiş olması, geleceğe dair umut var bir gelişme olmakla birlikte konunun tümden çözülmesi adına yeterli değildir.

 

 Kamuda hiyerarşik yapıya uygun olmayan ve yönetim hizmetleri grubunda yer alan şefleri, memurları, yüksek okul mezunu teknikerleri, teknisyenleri benzer unvandaki kamu çalışanlarını dışlayan ve 3600 ek göstergeye erişim hakkı kısıtlanan kamu çalışanları arasında huzursuzluk yaratan ve adil olma özelliğini yitiren 3600 ek gösterge taslağının TBMM Plan Bütçe Komisyonu ve genel kurulunda kamu çalışanlarının tamamının erişimine açık hale getirilmelidir.

 

Tüm bu gerekçelerle; Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan şef, memur, tekniker, teknisyen v.b. unvanlarda görev yapan tüm yüksek öğrenim mezunu kamu çalışanlarının ek göstergesinin 3600’e çıkarılması amacını taşıyan Kanun Değişikliği Teklifimiz hazırlanarak Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin tümüne gönderilmiştir. 

 

“1.Dereceye” gelen tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi” talebimizdir.

 

BASK-Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

YORUM YAZ