Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

Video Galeri
Foto Galeri
Web Mobil
    Sosyal medyadan bizi takip edebilirsiniz   Facebook   Instagram   Twitter   YouTube
Kategori : KONFEDERASYONDAN
Haberin Tarihi :   29 Mayıs 2018 - 21:11

SAADET PARTİSİ SEÇİM BEYANNAMESİ’Nİ MEMURLAR AÇISINDAN İNCELEDİK.

Büyüt
Küçült
SAADET PARTİSİ SEÇİM  BEYANNAMESİ’Nİ  MEMURLAR AÇISINDAN

SAADET PARTİSİ SEÇİM  BEYANNAMESİ’Nİ  MEMURLAR AÇISINDAN İNCELEDİK.

Cumhurbaşkanı adayları ile genel seçime katılacak siyasi partilerimizin seçim beyanname/bildirgelerinde memurları ilgilendiren hususları, bazı anahtar kelimeleri kullanarak üyelerimizin ve kamu görevlilerinin dikkatine sunmaya devam ediyoruz.

25 Mayıs 2018 tarihinde AK Parti,  26 Mayıs 2018 tarihinde CHP ve MHP Seçim Beyannamelerini inceleyip notlarımızı yayımlamıştık.

Bu kez yine 29 Mayıs 2018 tarihinde elde ettiğimiz  Saadet Partisi Seçim Beyannamesi Taslağı ile devam ediyoruz. Taslak diyoruz zira henüz basılı metnini görmedik. Farklılıklar olursa düzelteceğiz.

19.249 kelimelik Beyannamede; Memur kelimesi 30 yerde geçiyor. Kamu görevli(leri) 1, toplu sözleşme 0 (sıfır), gre(ve grev hakkı) 1,  sendika 2, Devlet Memurları Kanunu 1, kamu personeli 2personel 4, sözleşmeli  0 (sıfır)öğretmen  9,  Din görevlisi 0 (sıfır) ve ikramiye 1 yerde geçiyor.

Bu kelimelerin geçtikleri paragraflar (İçindekiler ve başlıklar hariç)  –YORUMSUZ OLARAK- aşağıda verilmektedir. 

Saadet Partisi Seçim Beyannamesi’nden :

 1.     MEMUR (30 yerde geçiyor)

-              Güvenlik ve yargı mensupları dışında vatandaşlarımızın ve memurların siyasi partilere üye olmasının önündeki tüm engelleri kaldıracağız

-              İşçi memur ve emeklilere yapılacak ücret artışı ve asgari ücretin belirli bir planlama ile yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması ile birlikte vatandaşlarımızın gelirleri artacak, bu durum diğer iş sahalarına da etki edecek ve artan toplam taleple birlikte işsizlik azalacaktır.

-              Sınavlarda; düşüncesi, inancı, partisi ne olursa olsun önceliğimiz, işi en iyi yapabilene teslim etmektir. Lisansüstü öğrenim ve kurum mülakatlarında ehliyeti dikkate almayarak ve partizanlığı ölçü olarak benimseyen, tabiri caizse partiye üye kaydeder gibi yapılan memur alımları, gençlerin 20-25 yıllık emeğinin hiçe sayılmasıdır.   

-              Maalesef Hükümet’in nazarında devlet memuru ile parti mensubu arasında bir ayrım kalmamıştır. Tüm devlet memurları iktidar partisinin doğal üyesi gibi görülmekte ve bu şekilde davranmaları beklenmektedir. İktidar partisine ve siyasi iktidara mesafeli duran memurlara ikinci sınıf memur muamelesi yapılmaktadır.

-              OHAL kaldırılarak memurların çalışma hayatındaki ve iş güvencesindeki belirsizlik giderilecektir.

-              Memurların KHK ile işine son verilemeyecek, herhangi bir suç şüphesinde yargı kararı beklenecektir.

-              KHK mağdurlarının hakları ivedilikte iade edilecek, zarar görmüş olan mağdurlara maddi ve manevi tazminat ödenecektir.

-              15 Temmuz darbe girişimi ile ilişkisi olmayan memurların (öğretmenlerin, öğretim üyelerinin vb.) çalıştıkları son kurumlarındaki görevlerine ivedilikle iade edilmeleri sağlanacaktır.

-              Güvenlik gerekçe gösterilerek memur alımlarında mülakat hızla yaygınlaştırılmaktadır. Güvenlik probleminin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile çözülmesi mümkünken, söz konusu gerekçe kullanılarak siyasi referansı olmayanların memur olmasının önü kapatılmakta, gençlerimiz iktidar partisinin kapılarında referans peşinde koşmaya mahkûm edilmektedir. Öğretmen alımları başta olmak üzere kariyer uzmanlığı ve müfettişlik dışındaki tüm memurluk kadroları için mülakat uygulamasına son verilecektir.

-              Memurlarımız insani bir yaşam standardında bir gelire kavuşturulacak ve maaşları yoksulluk sınırının üzerine çıkarılacaktır.

-              Müşavir ve danışmanların sayısı ihtiyaç düzeyine düşürülecek ve istihdam edilenlerin de aktif olarak kamu hizmeti sunması sağlanacaktır.

-              2018 yılı itibariyle memurlara eş yardımı olarak aylık 231,65 TL ödeme yapılmaktadır. Eşi çalışmayan memurlara verilen aile yardımı artırılacaktır.

-              Bir yandan her platformda vatandaşlarımıza üç çocuk yapması önerilirken, diğer yandan memurlarımıza ödenen çocuk yardımı ücretleri komik rakamlara tekabül etmektedir. 2018 yılı itibariyle memurlara ödenen çocuk yardımı 6 yaşından küçük çocuklar için aylık 54,28 TL, 6 yaşından büyük çocuklar içinse aylık 27,14 TL'dir. Ayda 55 TL'nin çocuğun bez masrafına, ayda 27 TL'nin çocuğun kitap-defter masrafına dahi yetmeyeceği aşikârdır. Memurlara verilen çocuk yardımı her çocukta katsayısı daha da yükselecek şekilde artırılacaktır.

-              Hali hazırda başka bir kurumda yer alan muadil kadroya geçmek isteyen bir memur söz konusu kurumdan bir referans bulmadan işini halledememekte ve geçiş süreçleri kapalı ve keyfi bir minvalde gerçekleşmektedir. Kurumlar arası geçiş süreçleri şeffaf hale getirilecek, memurların geçiş yapmak istedikleri kurumlara başvuruda bulunabilecekleri ve taleplerini takip etmelerine imkân sağlayan bir sistem kurulacaktır.

-              Memurlukta, muadil vasıfları gerektiren pozisyonlar arasında karşılıklı rızaya dayalı olarak becayiş yapma imkânı on-line bir veritabanı üzerinden işlevsel hale getirilecektir.

-              Emniyet teşkilatına giriş ve polis memuru alım süreçleri her türlü siyasi manipülasyondan arındırılacak şekilde yeniden kurgulanacaktır.

-              7.3 milyon SSK emeklisinin % 84’ü 2.000 TL’nin altında aylık almaktadır. 2.6 milyon Esnaf emeklisinin %89’u 1.500 TL’nin altında aylık almaktadır. 2.1 milyon Memur emeklisinin %87’si 2.750 TL’nin altında emekli aylığı almaktadır.

-              İstihdam imkânları artırılacak, kamuda açık kontenjanlar doldurulacaktır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddesine göre dolu memur kadro sayılarının % 4’ü oranındaki kadroyu engelli memur istihdamına tahsis edilecek ve ihtiyaca göre bu oran artırılacaktır.

-              İktidarımızda, adalet, güvenlik, temsili görevler ve idarenin üst düzey görevlileri hariç, işçi memur ayırımı yapılmadan, tüm kamu çalışanlarına grevli sendika kurma hakkı verilmesini sağlayan düzenlemeler yapılacaktır.

-              Memur-işçi tüm çalışanlarımıza Ramazan ve Kurban bayramlarında “Bayram İkramiyesi” ödenecektir.

-              Aynı şekilde Mavi Kartlılara memuriyet hakkı da verilecektir.

2.            KAMU GÖREVLİ(LERİ ) (1 yerde geçiyor)

-              Bölgede nitelikli kamu personelinin istihdamını ve bölgede kalma süresini artırmaya dönük teşvik edici uygulamalar hayata geçirilecektir. Bölgeye nitelikli ve tecrübeli öğretmenlerin ve kamu görevlilerinin gönderilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

3.            TOPLU SÖZLEŞME (Hiçbir yerde geçmiyor)

4.            GREV (HAKKI) (1 yerde geçiyor)

-              İktidarımızda, adalet, güvenlik, temsili görevler ve idarenin üst düzey görevlileri hariç, işçi memur ayırımı yapılmadan, tüm kamu çalışanlarına grevli sendika kurma hakkı verilmesini sağlayan düzenlemeler yapılacaktır.

5.            SENDİKA (2 yerde geçiyor)

-         Bütün diğer hak ve özgürlüklerde olduğu gibi, sendikal haklar alanında da çağın çok gerisinde uygulamalar yaşanmaktadır. İktidarımızda, adalet, güvenlik, temsili görevler ve idarenin üst düzey görevlileri hariç, işçi memur ayırımı yapılmadan, tüm kamu çalışanlarına grevli sendika kurma hakkı verilmesini sağlayan düzenlemeler yapılacaktır.

-              Sendikalar üyelerinin sorunlarının çözümünde aktif rol alan, çatışma aracı değil, çalışanların hakkını arayan, onları eğiten, dayanışma ve yardımlaşmayı artıran kurumlar haline getirilecektir.

6.            DEVLET MEMURLARI KANUNU (1 yerde geçiyor)

-               İstihdam imkânları artırılacak, kamuda açık kontenjanlar doldurulacaktır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddesine göre dolu memur kadro sayılarının % 4’ü oranındaki kadroyu engelli memur istihdamına tahsis edilecek ve ihtiyaca göre bu oran artırılacaktır.

7.            KAMU PERSONELİ  (2 yerde geçiyor))

-               Engelli Kamu Personel Seçme Sınav Sistemi geliştirilerek, engelliler arasında oluşan adaletsizlik ortadan kaldırılacaktır.

-               Bölgede nitelikli kamu personelinin istihdamını ve bölgede kalma süresini artırmaya dönük teşvik edici uygulamalar hayata geçirilecektir.

8.            PERSONEL (4 yerde geçiyor)

-              Bölgede nitelikli kamu personelinin istihdamını ve bölgede kalma süresini artırmaya dönük teşvik edici uygulamalar hayata geçirilecektir.

-              İstihdam edilen personel sayısına bağlı teşviklerden işverenler teşvik süresince yararlanmakta, teşvik süresi sonunda çalışanlar işsiz kalabilmektedir.

-              Engelli Kamu Personel Seçme Sınav Sistemi geliştirilerek, engelliler arasında oluşan adaletsizlik ortadan kaldırılacaktır.

-              Konsolosluklarımızda anlık gelişen birçok soruna anında cevap verebilecek yeterli sayıda yetişmiş personel ile 7/24 hizmet verilmesi temin edilecektir.

9.            SÖZLEŞMELİ (Hiçbir yerde geçmiyor)

10.         ÖĞRETMEN (9  yerde geçiyor)

-              Bölgeye nitelikli ve tecrübeli öğretmenlerin ve kamu görevlilerinin gönderilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

-                15 Temmuz darbe girişimi ile ilişkisi olmayan memurların (öğretmenlerin, öğretim üyelerinin vb.) çalıştıkları son kurumlarındaki görevlerine ivedilikle iade edilmeleri sağlanacaktır.

-              Öğretmen alımları başta olmak üzere kariyer uzmanlığı ve müfettişlik dışındaki tüm memurluk kadroları için mülakat uygulamasına son verilecektir.

-              Meslek olarak öğretmenliğin saygınlığı artırılacaktır.

-              Öğretmenlerin maaş ve özlük hakları iyileştirilecektir.

-              Öğretmen atamalarında mülakat kaldırılacaktır.

-              Sayıları yüz binleri bulan ve kamuoyunda “atanamayan öğretmen” olarak nitelenen öğretmen adaylarımızın sorunları çözülecek, objektif ölçütlere göre atamaları gerçekleştirilecektir.

-              Çift dilli okulların açılması teşvik edilecek, ana okullarının açılmasına ve yaygın hale gelmesine destek verilecek, Türkçe öğretmenlerinin Avrupa’da yetiştirilmesi veya belirli bir dönem Türkiye’de eğitim almaları sağlanacak, üniversiteler arası öğrenci değişikliği konusunda gerekli destek sağlanacak, Türkçe eğitmenlerinin sayısının artırılması ve bu eğitimlerin desteklenmesi sağlanacak, Eğitim Ateşelikleri aktif hale getirilecek ve özellikle Türkçe eğitim veren STK'lar desteklenecektir.

11.         DİN GÖREVLİSİ  (Hiçbir yerde geçmiyor)

12.         İKRAMİYE (Hiçbir yerde geçmiyor)

-              Memur-işçi tüm çalışanlarımıza Ramazan ve Kurban bayramlarında “Bayram İkramiyesi” ödenecektir.Sayfayı Yazdır
Print Friendly / PDF
Sosyal Paylaşım
Google
Etiketler :
İsim Soyisim :
E-Mail :
UYARI : Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Uyarı
Güvenlik kodu :
Bu habere ilk yorumu siz yapın.
DİĞER HABERLER
Deftere Yaz
Ziyaretçi Defteri
Düşünce ve Önerilerinizi bizimle paylaşın.

Foother
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter RSS Sitemap
...
..
"Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu | http://bask.org.tr/Tum Hakları Saklıdır. ©2002 - 2020
http://bagimsizyapiimarsen.org.tr/BASK http://bdvs.org.tr/BASK http://http://www.bagimsizhabersen.org.tr/index.php/ BASK http://bask.org.tr.tr/BASK http://bask.org.tr.tr/BASK http://bagimsizegitimsen.org.tr/BASK http://www.bagimsizsaglik-sen.org.tr/ BASK http://www.bagimsizburosen.org.tr/ BASK http://bask.org.tr/BASK http://bask.org.tr/BASK http://bask.org.tr/ BASK http://bask.org.tr/BASK