Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

Video Galeri
Foto Galeri
Web Mobil
    Sosyal medyadan bizi takip edebilirsiniz   Facebook   Instagram   Twitter   YouTube
Kategori : KONFEDERASYONDAN
Haberin Tarihi :   09 Aralık 2019 - 12:55

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA MEMURLAR İÇİN NE DEDİLER? -2-

Büyüt
Küçült
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA MEMURLAR İÇİN NE DEDİLER?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA MEMURLAR İÇİN NE DEDİLER? -2-

2019 Mali Yılı Bütçe Kanunu Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri tamamlandı.

Memurun da emeklinin de adı yok.

Gündelik, fazla çalışma ücreti vb. memurları ilgilendiren kimi konular bütçe kanunu ve eki cetvellerde yer aldığını (http://bask.org.tr/konfederasyondan-haberleri-plan-ve-butce-komisyonunda-memurlar-icin-ne-dediler--1--1580.html)   adresindeki ilk yazımızda belirtmiş, memurlar ve emeklileri ile  ilgili ve mali nitelikli olan konular doğal olarak Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldüğünü, konuşulduğunu ve karara bağlandığını anlatmıştık.

Ve Bütçe sunuş konuşması ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçelerinin görüşülmesi esnasında memur ve emeklileri ile ilgili konuşmaları incelenmemiş tutanaklardan alıntılayıp sunmuştuk.

Bu kez Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçesi ile Bütçenin kapanış oturumunda yapılan konuşma ve açıklamalardan memurları ilgilendiren bölümlerini yine incelenmemiş tutanaklardan–tartışma ve sataşmaları ayıklayarak-  derleyip bilgilerinize sunuyoruz.

Böylece memur ve emeklilerinin sorun ve talepleri milletvekilleri, Kabine ve siyasi partilerce  ne kadar  biliniyor, nasıl değerlendiriliyor, bilinsin ve değerlendirilsin istiyoruz.

 

Tarih: 27 Kasım 2019

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçesi:

HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK –

DURMUŞ YILMAZ (Ankara) –

…Bu zatın Başkan olarak görev yaptığı süre zarfında   aldığı   idari   kararlar   ve   yaptığı   liyakatsiz   atamalarla   Kuruma           verdiği büyük hasar yetmezmiş gibi kendisini kanuna açıkça aykırı bir şekilde kararnameyle görevden almanız Merkez Bankasının itibarına daha önce hiçbir hükûmetin vurmadığı kadar ağır bir darbe vurdu. Ülkemizin çok büyük bir bedel ödediği 2001 krizine giden süreçte alınan dersler ışığında, bağımsız bir Kurum olmasına karar verilen Merkez Bankasına yapılan bu müdahale, Kurumun zaten artık sadece sözde kalan bağımsızlığını tamamen yok etmiştir. Umuyorum ki bu Kurumun bağımsızlığını ve itibarını geri kazanması için ülkemiz yine ağır bedeller ödemek zorunda kalmaz.

Son yıllarda hemen her kademede yapılan siyaset bağlantılı liyakatsiz atamalar, “kurumsal dönüşüm” adı altında yabancı danışmanlık şirketlerine milyonlarca lira ödenerek plansız ve keyfî şekilde değiştirilen organizasyon yapısı ve    süreçlerin    yanında,    aidiyet    ve    adalet    duygularını    zedeleyen    insan kaynakları politikalarıyla bozulan kurum kültürü yetmezmiş gibi, son olarak Hükûmetinizin zorlamasıyla olduğu anlaşılan, Bankanın bazı birimlerinin alelacele İstanbul’a taşınması planı personelin motivasyonunu tamamen sıfırlamıştır. İstanbul’a taşınmanın hiçbir mantıklı gerekçesi olmaması bir yana, Bankanın Ataşehir’de kendine ait bir bina projesi mevcutken bunun bitmesi beklenmeden kiralanan geçici binalara taşınmanın gündemde olması, üstelik de bunun çalışanların aile birliği ve çocuklarının okul durumu bile dikkate alınmadan,   zorla yapılacağı izlenimi verilmesi son derece üzücüdür.

KAMİL   OKYAY   SINDIR   (İzmir)     

…İşçi, memur, emeklilerimizin, emekçilerimizin maaşlarına yüzde 4+4’ü layık görürken gıda, elektrik, doğal gaz zamları karşısında, yüzde 50’lerin, 60’ların, kimisi yüzde 100’lerin üzerinde zamlar karşısında borç içine düşen ve intihara varan sonuçlara kadar sürüklenen vatandaşlarımızın bu durumunun karşısında   sesimizi   mi   kapatalım,   susalım?

SÜLEYMAN GİRGİN (Muğla) –

…Sayın Bakan, Bütçe Kanunu siyasi bir belgedir ve hükûmetler bu kanunla hangi kesimleri gözettiklerini ortaya koyarlar. AKP hükûmetlerinin daha önceki bütçelerinde olduğu gibi, ne işçi ne memur ne çiftçi ne öğrenci bu bütçede yokken kamu-özel iş birliği müteahhitleri ve faiz lobisinin gözetildiği görülüyor. Yandaş medyanın zinhar göstermediği ama halkımızın gerçek gündemini oluşturan başlıklarla ülkemizin bir panoramasını çizerek bitirmek istiyorum. Sizin   deyişinizle   "Burası   çok   daha   önemli.”   Sayın   Bakan.

BEDRİ   SERTER   (İzmir)     

Esnaf, memur, işçi, sanayici, EYT’li, işsiz, erkek, kadın, Türkiye’mizde yaşayan her kademedeki yurttaşımız “Ölüyoruz, bitiyoruz, geçinemiyoruz, açız.” diyor, sizlerde tık yok.

VEDAT DEMİRÖZ (İstanbul) –

Bakın, Sayın Paylan muhasebecileri eleştireceğine TÜRMOB’u eleştir. Bak, TÜRMOB 89’da kuruldu, inanın 3-4 tane isim sayarım –sonra söyleyeceğim- otuz yıldır orada, sarı sendika gibi oturuyorlar başında. Ondan sonra da sana, işte, “Müşavirlere şöyle oldu.” dedirtiyorlar. Yanlış, bakın bu insanlar emekleriyle çalışıyor. İnanın otuz yıldır, İstanbul’dan başlamışlar hâlen TÜRMOB’un yönetimindeler. Yeter ya! Bıraksınlar   biraz,   bu   mesleği   özgür   hâle   bıraksınlar.

SÜLEYMAN GİRGİN (Muğla) –

Oysa yaptığınız iyi şeyler de yok değil. Ekonomi yönetiminiz sonucu oluşan zamlar, açlık sınırının altındaki asgari ücrete yüklediğiniz vergiler ve gizlemeye çalıştığınız hayat pahalılığı yıllardır yan yana    gelmeyen 3sendika konfederasyonunu -TÜRK-İŞ’i, DİSK’i, HAK-İŞ'i- yan yana getirdi. Hep beraber "Bıçak kemiğe dayandı.” hediler, hatta KAMU-SEN ve MEMUR-SEN dahi politikalarınızı eleştirdi. Bunun ülkemizin emekçileri için önemli değişimlere vesile olmasını temenni ediyorum.

Teşekkür ediyorum,   bütçeniz hayırlı olmasını diliyorum.

FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ)

Geçtiğimiz yıl bir orta vadeli program çıkardık, adı “Yeni Ekonomi Programı” konuldu, başlığının altına da “dengelenme, disiplin, değişim” yazıldı. Çok katlı bir plazanın yüksek katlarında hazırlanmış görkemli sunumlarla tanıtımı yapıldı. Etrafta birtakım paydaşlar… Baktım, sizin cenahtan da “paydaş” lafı geliyor, paydaş denilince biz oraya baktık, hiç ziraatçıları, tarımcıları görmedik.

Sendikaları görmedik, esnafı görmedik; sadece iş adamlarını gördük. Neyse… Şimdi, bu yıl bir orta vadeli program çıkardık, altına da şunu yazdık: “Değişim başlıyor.” Orta vadeli programın altında “Değişim başlıyor.” yazıldı, bir de Sayın Bakan il il dolaşıyor şimdi “Dengelendik,   dengeleniyoruz,   her şey çok iyi gidiyor.”   diyor.

 

29 Kasım 2019 Cuma

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçesi:

GARO PAYLAN (Diyarbakır) –

…Bakın arkadaşlar, şimdi, bu bütçede emeklilikte yaşa takılanların sorunları yok. Sonuç olarak bütçeler toplumsal talepleri yansıtırlar. Bu bütçede Kredi ve Yurtlar Kurumuna borçlu milyonlarca gencimizin sorunları yok, evlerine –biliyorsunuz - hacizler gidiyor gençlerimizin. Mesela yüz binlerce öğretmen atama bekliyor arkadaşlar, yüz binlerce öğretmen. O yüz binlerce öğretmenin atamasıyla ilgili herhangi bir ödenek bu bütçede yok.

MUSTAFA KALAYCI (Konya)-

…On Birinci Kalkınma Planı’nda da vurgulandığı gibi ehliyet ve liyakat esaslı bir yaklaşımla memleketimizin tüm nitelikli insan gücünden etkin ve verimli şekilde yararlanılmasını mümkün kılan bir personel rejimi inşa edilmeli ve uygulama sergilenmelidir. Kamuda aynı yerlerde ve hizmetlerde aynı işi yapmalarına rağmen statülerinin farklı olması nedeniyle çalışanlar arasında idari, mali ve sosyal haklar yönünden birçok farklılık bulunmaktadır. Bu durum, Anayasa'yla güvence altına alınan eşitlik ve adalet ilkelerine aykırı olduğu gibi, çalışanların motivasyonunu ve çalışma barışını olumsuz etkilemektedir. Kamuda ücret adaletini sağlayacak, statü ve istihdam karmaşasını önleyecek; işe girişte, ilerleme ve yükselmede objektifliği, liyakati esas alacak bir personel rejimi hızla uygulamaya konulmalıdır. Kamuda güvencesi z, sözleşmeli, geçici, vekil, fahri, ücretli ve kısmi zamanlı personel çalıştırılması da son bulmalıdır. Kamu çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili sorunları çözüme kavuşturulmalı, ek göstergelerdeki adaletsizlikler giderilmelidir.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) –

…Şimdi, şu EYT’ler. Daha ö nceki tavırları biliyoruz, bu ülkenin geleceğine tasallut eden politik tarzları hepimiz gördük, yaşadık. Ama şimdi ne yapıyor? “Asla.” diyor. “Ülkemizin imkânları, geleceğimiz karartılma adına ben bunu yapmam.” diyor. Dolayısıyla samimi, içten, kalbî tenki tler eyvallah ama öforik özellikle karartmaya dönük olanlara da pes demeyeceğiz yahut geçit vermeyeceğiz. Yaptığımız budur arkadaşlar.

EKREM ÇELEBİ (Ağrı)

Dolasıyla, şunu söylüyorum: Anladığım kadarıyla Garo, bugün bütçenin son günü olması nedeniyle …bir kavga çıkarmak istiyordu. Dolasıyla, hani burada da AK PARTİ bu oyuna gelmedi, bunu da herkesin özellikle bilmesini istiyorum.

Yine, her bütçenin başlamasında bir usul tartışmasında şunu söyler: “Bu bütçe bir savaş ve faiz bütçesidir.” İşte, ikinci husus da şudur cümlelerinde: “Öğretmenler atanmıyor, öğrenciler kredisi verilmiyor, intihar ediyorlar. ” Şimdi, saygıdeğer milletvekilleri, bakın, burada bürokrasi de var ve bu bürokrasinin çoğunun, şöyle baktığınız zaman herkesin hiz met süresi yirmi beş yılın üzerindedir diye tahmin ediyorum, bir kısmı hariç. Her devlette olduğu gibi her millet kendisini korur. Siyaset bir gün geçicidir -benim 2’nci milletvekilliği dönemim, birçok arkadaşın da 2’nci, 3’üncü, 4’üncü, 5’inci milletvekilliği dönemi vardır - ama geriye kalan tek bir şey var, o da vatandır. 83

BAKİ ERSOY (Kayseri9 -

Yıllarca genç mühendislerimiz, çiçeği burnunda öğretmenlerimiz, doktorlarımız teröre kurban edilmiştir, bunları konuşmamız gerekiyor. Bölücülerin susadığı kana kurban giden canları konuşmamız gerekiyor. Bu sinsi bulutlar cennet vatanımızın üzerinde gezinmese inanın çok daha farklı konumlarda olabilir, devletimizin kaynaklarını çok daha etkin kullanabilirdik.

SİBEL ÖZDEMİR (İstanbul) –

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 24 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle detaylı olarak anlatılan bu kurumlar, kurullar, ofisler, daire başkanlıklarında görev alacak kişilerin atama kriterleri, liyakat sistemi nasıl olacak? Liderlerden bahsediliyor. Nasıl seçiliyor bu liderler? Bu liderler in kişisel özelliklerine göre mi şekillenecek o kurumların yapıları? Devlet ve bürokrasideki sürdürülebilirlik, teamüller nasıl oluşacak?

Ekonomik Sosyal Konseyi sormuştum, teşekkür ediyorum, cevabı gönderdiniz. Burada Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yeniden bir yapılandırma, yeni bir yasal mevzuatla Ekonomik Sosyal Konseyin değişeceği söyleniyor. Nasıl, katılımcı bir Konsey oluşacak mı, nasıl bir yeni Ekonomik Sosyal Konsey?

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY-

…Sayın Başkan, değerli üyeler; yıllardır yaptığımız gibi, 2020 yılı bütçesini de yine çiftçimizi, esnafımızı, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, emeklilerimizi, kısaca ülkemizin her kesimini düşünerek hazırladık. Bütçeden 3,4 milyon kamu çalışanı için yaklaşık 334 milyar maaş, ücret ve sosyal güvenlik prim ödemesi yapılacaktır. Aileleriyle birlikte 16 milyon vatandaşımız bütçe imkânlarından doğrudan yararlanmaktadır. 290 bin işçimizin ücretleri ve sosyal güvenlik prim ödemeleri bütçeden karşılanmaktadır. Bütçeden işçilerimiz için yaklaşık 24 milyar lira ödeme yapılması öngörülmektedir. 152

…Atama bekleyen öğretmenlerle ilgili yine bir soru vardı. 2020 bütçesinde ödenek bulunmakta mı? 2020 yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde 20 bin öğretmen ataması için ödenek öngörülmüştür.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN –

Komisyonumuzun çok değerli üyeleri, 25’inci Birleşimin Sekizinci Oturumunu açıyorum.

Şimdi, 2020 yılı Merkezi Yöne tim Bütçe Kanun Teklifi’nin maddelerinin görüşülmesine geçiyoruz.

...

BAŞKAN               

Diğer önergeyi okutuyorum:

 

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına

Görüşülmekte olan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı’nın 4’üncü maddesine bağlı (E) işaretli cetvele aşağıdaki sıranın eklenmesini arz ve teklif ederiz .

 

 

Süleyman Gi rgi n

Cavit Arı

Kami l Okyay Sındır

 Muğla

Antalya

İzmir

Emi ne Gülizar Emecan

Bülent Kuşoğl u

Abdüllatif Şener

İstanbul

Ankara

Konya

 

“Kamuda asgari ücret kapsamında çalışmakta olanlara ilişkin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde ortaya çıkan giderler Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin 12 .01.31 . 00-01.1.2,00 -1 - 09. 6 tertibinde yer alan ödenekten karşılanır. ”

 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Gerekçeyi okutuyorum:

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Ben bir söz alabiliri miyim?

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Tabii, buyurun.

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) –

Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, aslında bu konu bütçe görüşmeleri süresince çok uzun süre yani hemen hemen her oturumda tartışıldı. Ülkenin ekonomik olarak içinde olduğu zor durum nedeniyle artık asgari ücretle çalışanlarımız gerçekten inanılmaz şekilde geçim sıkıntısı yaşıyorlar. Her evde birkaç çalışan yok, işsizlik had boyuta ulaşmış durumda, insanlar iş bulamıyorlar. Şu anda devletin vazgeçmiş olduğu verg i gelirleri var. Bunun yanında, asgari ücretle çalışanlarımızın da bu yükten kurtarılması gerektiğini düşünüyoruz açıkçası biz. Yani Hükûmet olarak birçok şirkete muafiyetler sağlanıyor, şirketler kurtarılıyor ama asgari ücretliye gelince nedense hiçbir şey yapılmıyor. Bu nedenle, bu asgari ücretlinin özellikle bu ekonomik darboğazdan geçtiğimiz süreçte, üzerindeki bu yükün alınması gerekir. O nedenle bu önergeyi kabul etmenizi istiyoruz.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına

Görüşülmekte olan 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin 4’üncü maddesine bağlı (E) işaretli cetvele aşağıdaki sıranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.S ü l e y m a n G i r g i n

C a v i t A r ı

K a m i l O k y a y S ı n d ı r

M u ğ l a

A n t a l y a

İ z m i r

E m i n e G ü l i z a r E m e c a n

A b d ü l l a t i f Ş e n e r

B ü l e n t K u ş o ğ l u

İ s t a n b u l

K o n y a

A n k a r a

 

“…657 SAYILI Kanunun eki (1) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "III Sağlık Hizmetleri Sınıfı " bölümünün b ve c (yüksek öğrenim görenler için) bentlerinde; "IV-Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı” bölümünün b bendinde; "VI - Din Hizmetleri Sınıfı” bölümünün a bendinde; "VII . Emniyet Hizmetleri Sınıfı” bölümünün d bendi ile (e) bendinin (aa) alt bendinde; yer alan ek gösterge rakamları yüzde 20 oranında attırılır ve bu durumun yaratacağı mali yük Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00 -01.1.2.00 -1 -09.6 tertibinde ye r alan ödenekten karşılanır.'

 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Cefakâr ve fedakârca yurdun her köşesinde görev yapan sağlık personeli, din personeli ile eğitim ve öğretim sınıfı personeli öğretmenlerimizin ve terörizme karşı mücadele eden, şehit olan, gazi olan Emniyet mensuplarının ek gösterge rakamlarının artırılması için bu önerge verilmektedir.

 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına

Görüşülmekte olan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin 4’üncü maddesine bağlı (E) işaretli cetvele aşağıdaki sıranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.

Komisyon : Bütçe

 

 

 

 

Süleyman Girgin

 

Cavit Arı

                     Kamil Okyay Sındır

Muğla

 

Antalya

 

İzmir

Emine Gülizar Emecan

 

Abdüllatif Şener

 

Bülent Kuşoğlu

İstanbul

 

Konya

 

Ankara

 

"657 sayılı Kanunun eki (1) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “(IV) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri" bölümünde yer alan ek gösterge rakamları  yüzde 20 oranında artırılır ve Hazineve Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31. 00-  01.1.2.00 -1-09.6 tertibinde y er alan ödenekten karşılanır."

 

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Eğitim  emekçilerinin  ek  gösterge rakamlarını  artırmak  için  bu  önerge verilmektedir.

 

BAŞKAN      LÜTFİ           ELVAN–

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına

Görüşülmekte olan 2020 yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin 4’üncü maddesine bağlı (E) işaretli cetvele aşağıdaki sıranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.

 

S ü l e y m a n G i r g i n

C a v i t A r ı

K a m i l O k y a y S ı n d ı r

M u ğ l a

A n t a l y a

İ z m i r

E m i n e G ü l i z a r E m e c a n

A b d ü l l a t i f Ş e n e r

B ü l e n t K u ş o ğ l u

İ s t a n b u l

K o n y a

A n k a r a

 

"prim ödeme gün sayısını doldurup yaş haddi nedeniyle emekli aylığı bağlanmasına hak kazanamamış olanlara Sosyal Güvenlik Kurumuna yapacakları başvuruya istinaden Kurumca emekli aylığı bağlanır”

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Bununla ilgili söz talebi? Yok.

Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Prim ödeme gün sayısını doldurup yaş haddi nedeniyle emekli aylığı bağlanmasına hak kazanamamış olanların emekliliklerinin bir an önce sağlanması için bu önerge verilmektedir.

BAŞKAN LÜTFİ ELVAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştirSayfayı Yazdır
Print Friendly / PDF
Sosyal Paylaşım
Google
Etiketler :
İsim Soyisim :
E-Mail :
UYARI : Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Uyarı
Güvenlik kodu :
Bu habere ilk yorumu siz yapın.
DİĞER HABERLER
Deftere Yaz
Ziyaretçi Defteri
Düşünce ve Önerilerinizi bizimle paylaşın.

Foother
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter RSS Sitemap
...
..
"Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu | http://bask.org.tr/Tum Hakları Saklıdır. ©2002 - 2020
http://bagimsizyapiimarsen.org.tr/BASK http://bdvs.org.tr/BASK http://http://www.bagimsizhabersen.org.tr/index.php/ BASK http://bask.org.tr.tr/BASK http://bask.org.tr.tr/BASK http://bagimsizegitimsen.org.tr/BASK http://www.bagimsizsaglik-sen.org.tr/ BASK http://www.bagimsizburosen.org.tr/ BASK http://bask.org.tr/BASK http://bask.org.tr/BASK http://bask.org.tr/ BASK http://bask.org.tr/BASK