Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

Video Galeri
Foto Galeri
Web Mobil
    Sosyal medyadan bizi takip edebilirsiniz   Facebook   Instagram   Twitter   YouTube

KISA BASK TARİHÇESİ

Kısa adı BASK olan Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu, 3 Nisan 2002 tarihinde Ankara Valiliğine kuruluş dilekçelerini vererek faaliyetlerine başlayan Bağımsız Haber-Sen, Bağımsız Sağlık-Sen, Bağımsız Büro Çalışanları Sendikası (BÇS), Bağımsız Enerji-Sen, Bağımsız Ulaşım-Sen (BUS), Bağımsız Yapı-İmar Sen ve Bağımsız Tarım Orman Sen’in bir araya gelmesi ile 11 Nisan 2002 tarihinde, Ankara ‘da kuruldu.

Konfederasyonun kuruluşu, aynı gün Ankara Keykan Otel’de düzenlenen bir basın toplantısı ile, BASK Genel Başkanı Resul Akay tarafından kamuoyuna ve kamu görevlilerine duyuruldu.

BASK, Temel İlkeleri arasında saydığı,

• Kamu çalışanlarının, siyasi partilerin vesayetini ve boyunduruğa karşı çıkan, piyon ve payanda olmayan, gücünü çalışanlardan alan bağımsız bir sendikacılık,

• Sendikal hakları; örgütlenme, toplu pazarlık, grev, siyaset ve yönetime katılma haklarının bir bütünü olarak gören çağdaş sendikacılık...

• Çalışanlarını aile sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir gelire sahip olmalarını sendikal örgütlenmenin asgari şartı sayan refah sendikacılığı...

• Emeği ve alın terini en yüce değer kabul eden, üyelerini arkasında değil yanında gören ve onlarla birlikte yürüyen hak sendikacılığı...

• Çalışanlarını aile sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir gelire sahip olmalarını sendikal örgütlerinin asgari şartı sayan refah sendikacılığı... • Üyelerinin haklarını hükümetlere peşkeş çeken sarı sendikacılık anlayışı ve üyelerini ideolojik amaçlarla sokağa dökerek kamu düzenini zaafa uğramayı amaçlayan ideolojik sendikacılık anlayışını tarihe gömecek gerçek sendikacılık... mücadelesini benimsemiştir.

Konfederasyonun amacı, Tüzüğünün 4. maddesinde “Kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek, üye sendikalar arasında karşılıklı dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, çalışma ve toplumsal barışın sağlanması ve devam ettirilmesi için çaba göstermek ve mücadele etmektir. Bunun için demokratik esaslar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bağımsızlığına, Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğüne, milli egemenliğe, insan haklarına, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı kalarak, faaliyet göstermek” olarak yer almaktadır.

Kurucu genel başkanlık ile I., II. Ve III. dönem genel başkanlık görevi Resul Akay tarafından yürütülen BASK’ın genel başkanlık görevine, 22-23 Şubat 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen IV. Olağan Genel Kurulda Bayram ZENGİN seçildi..

Faaliyetlerini ülke geneline yayan BASK’a, Bağımsız Eğitim Çalışanları (BEÇ-SEN), Bağımsız Diyanet-Sen, Bağımsız Yerel Hizmet-Sen ve Bağımsız Kültür Sanat-Sen’in katılmasıyla 11 hizmet kolunda sendikaların kuruluşu gerçekleştirilmiş oldu. 2012 yılında kurulan Bağımsız Eğitim-Sen ile onikiye çıkan BASK üyesi sendika sayısı, Mayıs 2014’te AND-SEN’in (Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası) katılımıyla onüçe. Ağustos 2014'te BUSEN'in katılımıyla ondörte, Ocak 2015'te Yerel Birlik-Sen ve AES (Anadolu Eğitim Sendikası)'nın katılımı ile onaltıya yükseldi.

Halen “İzmir 2. Cadde, TURTES İş Merkezi, No: 34, Kat: 4 Kızılay/ANKARA’ adresinde faaliyet gösteren BASK halen 11 hizmet kolunda kurulu 16 sendika 48 ilde örgütlenmiş bulunmaktadır. .

 

 

NOT: BASK web adresi : ‘www.bask.org.tr’dir.

 
Deftere Yaz
Ziyaretçi Defteri
Düşünce ve Önerilerinizi bizimle paylaşın.

Foother
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter RSS Sitemap
...
..
"Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu | http://bask.org.tr/Tum Hakları Saklıdır. ©2002 - 2019
http://bagimsizyapiimarsen.org.tr/BASK http://bdvs.org.tr/BASK http://http://www.bagimsizhabersen.org.tr/index.php/ BASK http://bask.org.tr.tr/BASK http://bask.org.tr.tr/BASK http://bagimsizegitimsen.org.tr/BASK http://www.bagimsizsaglik-sen.org.tr/ BASK http://www.bagimsizburosen.org.tr/ BASK http://bask.org.tr/BASK http://bask.org.tr/BASK http://bask.org.tr/ BASK http://bask.org.tr/BASK