Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

Video Galeri
Foto Galeri
Web Mobil
    Sosyal medyadan bizi takip edebilirsiniz   Facebook   Instagram   Twitter   YouTube

 

KISA BASK TARİHÇESİ

Kısa adı BASK olan Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu, 3 Nisan 2002 tarihinde Ankara Valiliğine kuruluş dilekçelerini vererek faaliyetlerine başlayan Bağımsız Haber-Sen, Bağımsız Sağlık-Sen, Bağımsız Büro Çalışanları Sendikası (BÇS), Bağımsız Enerji-Sen, Bağımsız Ulaşım-Sen (BUS), Bağımsız Yapı-İmar Sen ve Bağımsız Tarım Orman Sen’in bir araya gelmesi ile 11 Nisan 2002 tarihinde, Ankara ‘da kuruldu.

Konfederasyonun kuruluşu, aynı gün Ankara Keykan Otel’de düzenlenen bir basın toplantısı ile BASK Kurucu Genel Başkanı Resul Akay tarafından kamuoyuna ve kamu görevlilerine duyuruldu.

BASK, Temel İlkeleri arasında saydığı,

• Kamu çalışanlarının, siyasi partilerin vesayetini ve boyunduruğa karşı çıkan, piyon ve payanda olmayan, gücünü çalışanlardan alan bağımsız bir sendikacılık…

• Sendikal hakları; örgütlenme, toplu pazarlık, grev, siyaset ve yönetime katılma haklarının bir bütünü olarak gören çağdaş sendikacılık...

• Çalışanlarını aile sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir gelire sahip olmalarını sendikal örgütlenmenin asgari şartı sayan refah sendikacılığı...

• Emeği ve alın terini en yüce değer kabul eden, üyelerini arkasında değil yanında gören ve onlarla birlikte yürüyen hak sendikacılığı...

• Çalışanlarını aile sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir gelire sahip olmalarını sendikal mücadelenin asgari şartı sayan refah sendikacılığı...

• Üyelerinin haklarını iktidarlara peşkeş çeken sarı sendikacılık anlayışı veya üyelerini ideolojik amaçlarla sokağa dökerek kamu düzenini zaafa uğramayı amaçlayan ideolojik sendikacılık anlayışını tarihe gömecek gerçek sendikacılık...

mücadelesini benimsemiştir.

Konfederasyonun amacı, Tüzüğünün 4. Maddesinde;

Kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek, üye sendikalar arasında karşılıklı dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, çalışma ve toplumsal barışın sağlanması ve devam ettirilmesi için çaba göstermek ve mücadele etmektir. Bunun için demokratik esaslar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bağımsızlığına, Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğüne, milli egemenliğe, insan haklarına, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı kalarak, faaliyet göstermek”

olarak yer almaktadır.

Kurucu genel başkanlık ile I., II. Ve III. dönem genel başkanlık görevi Resul Akay tarafından yürütülen BASK’ın genel başkanlık görevine, 22-23 Şubat 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen IV. Olağan Genel Kurulda Bayram ZENGİN seçildi..

Faaliyetlerini ülke geneline yayan BASK’ın 11 hizmet kolunda –alfabetik sırayla-  AES (Anadolu Eğitim Sendikası), Bağımsız Büro Sen, Bağımsız Diyanet Sen, Bağımsız Eğitim Sen,  Bağımsız Enerji Sen, Bağımsız Haber Sen, Bağımsız Kültür Sanat Sen, Bağımsız Sağlık-Sen, Bağımsız Yapı İmar Sen, Bağımsız Yerel Hizmet Sen, BATOÇ-SEN (Bağımsız Tarım Orman ve Çevre Sendikası) ve BUSEN (Bağımsız Ulaşım Sendikası) isimli sendikaları ile bağımsız sendikacılık mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.

Halen “İzmir 2. Cadde, TURTES İş Merkezi, No: 34, Kat: 4 Kızılay/ANKARA’ adresinde faaliyet gösteren BASK, 48 ilde örgütlenmiş bulunmaktadır.

BASK’ın internet adresi: www.bask.org.tr

Facebook : https://www.facebook.com/Bağimsiz-Kamu-Görevlileri-Sendikalari-Konfederasyonu-458484010973059

Twitter : https://twitter.com/zengin1958

İnstangram: https://www.instagram.com/bask_genelmerkez/?hl=tr

 
Deftere Yaz
Ziyaretçi Defteri
Düşünce ve Önerilerinizi bizimle paylaşın.

Foother
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter RSS Sitemap
...
..
"Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu | http://bask.org.tr/Tum Hakları Saklıdır. ©2002 - 2021
http://bagimsizyapiimarsen.org.tr/BASK http://bdvs.org.tr/BASK http://http://www.bagimsizhabersen.org.tr/index.php/ BASK http://bask.org.tr.tr/BASK http://bask.org.tr.tr/BASK http://bagimsizegitimsen.org.tr/BASK http://www.bagimsizsaglik-sen.org.tr/ BASK http://www.bagimsizburosen.org.tr/ BASK http://bask.org.tr/BASK http://bask.org.tr/BASK http://bask.org.tr/ BASK http://bask.org.tr/BASK