Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

Video Galeri
Foto Galeri
Web Mobil
    Sosyal medyadan bizi takip edebilirsiniz   Facebook   Instagram   Twitter   YouTube
Kategori : KONFEDERASYONDAN
Haberin Tarihi :   06 Ağustos 2018 - 18:05

CUMHURBAŞKANLIĞI 100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMI AÇIKLANDI.

Büyüt
Küçült
CUMHURBAŞKANLIĞI 100 GÜNLÜK  İCRAAT PROGRAMI

 

CUMHURBAŞKANLIĞI 100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMI AÇIKLANDI.

MEMURLARIN  YÜRÜTECEĞİ PROGRAMDA MEMURLARIN ADI GEÇMİYOR.

Cumhurbaşkanlığı 100 günlük icraat programı, 3 Ağustos2018 Cuma günü Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ile Devlet Arşivleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Savunma Sanayi Başkanlığı, Türkiye Radyo-Televizyon kurumu, ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 100 günlük icraatlarına  ilişkin açıklamaların yer aldığı  programın tamamına https://www.tccb.gov.tr/assets/dosya/100_GUNLUK_ICRAAT_PROGRAMI.pdf adresinden erişmek mümkün.

Programda memurlar ile ilgili herhangi bir düzenleme öngörülmüyor.

Programda yer almamasına rağmen, programın sunumunda  Sn. Cumhurbaşkanı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen atanacağının ifade edilmesi bir istisna.

Bu arada seçim öncesinde sözü verilen 3 600 ek gösterge ile ilgili bir bilgiye de Programda yer verilmedi.

Programda memurlara ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmuyor.

MEB icraatları arasında yer verilen “Öğretmenlerin mesleki ehliyet ve liyakatini güçlendirecek çalışmaların başlatılması” ve “Profesyonel eğitim yöneticiliği sistemine geçilmesi” gibi icraatların bakanlık tarafından yürütüleceğinin açıklanması eksik bir düzenleme olarak duruyor. Bu tür çalışmaların sosyal tarafların ve sivil toplum kuruluşlarının  katılımıyla yürütülmesi önemli ancak Programda bu tür detaylar bulunmuyor.

Memurların umutları hazırlanmakta olan Orta Vadeli Programa (OVP) kaldı.

Aşağıda, 100 günlük bakanlık ve başkanlık icraatlarından bazılarına yer verdik.

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI 100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMI

3 AĞUSTOS 2018

Cumhurbaşkanlığı

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile düzenlemelerin tamamlanması

Yeni kurulan başkanlıkların ofislerin ve politika kurullarının işler hale getirilmesi

Cumhurbaşkanlığı yeni teşkilat yapısının faaliyete geçirilmesi

Daire başkanı ve üstü kadrolar ile il müdürü atamalarının tamamlanması (3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 ve 2 nolu cetvelleri)

Cumhurbaşkanlığıma bağlı kurum ve kuruluşlara ilişkin atamaların yapılması

Ağustos ayı sonunda ekonominin yol haritasını içeren Orta Vadeli Program (OVP) tamamlanarak ilan edilmesi

Adalet Bakanlığı

Vatandaşlarımızın mesnetsiz ihbarlar nedeniyle suçlanmaması için kapsayıcı ve etkin tedbirlerin alınarak “LEKELENMEME HAKKI”nın korunması,

Çocuklara karşı cinsel istismar suçuyla mücadelede cezaların caydırıcılığının arttırılması

12 Hayvanlara karşı işlenen öldürme ve eziyet fiillerine karşı caydırıcı tedbir ve cezai yaptırımların öngörülmesi

Nafaka ödeme sisteminin adil bir hale getirilmesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanlığı

Emekli aylıklarının en az ₺1.000’ye tamamlanması

Kadın İstihdamının “İş’te Anne Projesi” ile Desteklenmesi

Şehit yakını ve gazilere çıkarılan SGK borçlarının terkin edilmesi

Engelli Sağlık Kurulu Raporları nedeniyle yaşanan sorunların giderilmesi ve hak edilen sosyal desteğe daha etkin ulaşılmasının sağlanması

İşçi ve kamu görevlilerinin toplam genel sendikalaşma oranı olan % 20,8‘in % 21,3’e çıkarılması

Ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu hanelerin elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçlarının karşılanması

Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin arttırılması

Engelli veritabanı oluşturulması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması

Emlak Bankası’nın tekrar faaliyete geçmesine yönelik teknik ve idari yapılandırmanın başlatılması

İmar Barışı ile ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı 13 milyon yapının kayıt altına alınması

Mülkiyetten kaynaklı hakları koruyucu, şeffaf bir imar rejimi altyapısı kurulması

Kaynak ve zaman tasarrufu için e-­Haciz uygulamasına geçilmesi

Yapı ruhsatındaki imza sayısının 1' e düşürülmesi

Dışişleri Bakanlığı

FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasının çökertilmesi için oluşturulan kurumlar arası Görev Gücü çerçevesinde, 240 misyonda gerçekleştirilecek bilgilendirme, haritalandırma ve adli süreçlere ivme kazandırılmasına yönelik faaliyetlerin bir rapor haline getirilmesi

Münbiç Yol Haritası’nın hayata geçirilme sürecinin tamamlanması

Suriye'de siyasi çözüm çabalarının yoğunlaştırılarak ülkemizde bulunan 3,5 milyondan fazla Suriyelinin Münbiç, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekâtı bölgelerine geri dönüşlerinin kolaylaştırılması

Milli davamız Kıbrıs'ta bugüne kadarki çabaların Rum tarafının tutumu yüzünden sonuçsuz kalması ışığında farklı bir süreç için çalışılması, BM Genel Sekreteri’nin Ada’daki gerçekler hakkında bilgilendirilmesi ve ikna edilmesi çalışmalarının devam ettirilmesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Doğal gaz erişim imkânı sunulan vatandaş sayısının 63 milyondan 66 milyona yükseltilmesi

Akdeniz’de 1 derin deniz ve 1 sığ deniz sondajına başlanması

Ülkemizin kaya gazı ve kömür kaynaklı metan gazı üretim potansiyelinin belirlenmesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Sporun yaygınlaştırılması kapsamında 150 Mahalle Tipi Spor Sahası ve 10 Futbol Altyapı Merkezi’nin faaliyete geçirilmesi ve malzeme desteğinin sağlanması

Engelli bireylerin gençlik ve spor faaliyetlerine erişiminin kolaylaştırılması kapsamında “60 Adet Engelsiz Otobüsü” üretimi ve tedariki için işlemlerin başlatılması

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Dış borçlanmada Çin piyasasına açılım yapılması, Çin’in Panda Piyasası’ndan dış borçlanma işlemi gerçekleştirilmesi

E- ihale yaygınlaştırılarak ihale süreçlerinde bürokrasinin azaltılması, iş ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi, zaman ve kaynak tasarrufunun yapılması

Sağlık hizmetlerine ilişkin alımların Devlet Malzeme Ofisi tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilmesi

İçişleri Bakanlığı

Terörle mücadelede etkinliğin arttırılması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla yürütülen Güvenlik Yolları (Öncelikli Yollar) Projesi kapsamında tamamlanan yol uzunluğunun %10 artırılarak 2.526 km’ye çıkarılması

Ülkemizi ve gençliği tehdit eden uyuşturucuyla ve her türlü madde bağımlılığıyla mücadele edilmesi amacıyla, Narkotimlerin 31 ilimize daha kuruluşu yapılarak 81 ilimizde faaliyete geçirilmesi, UYUMA projesi ile ihbar imkânlarının arttırılması

Ülkemizde bulunan eğitimi ve mesleki niteliği yüksek yabancı yatırımcıların vatandaşlığa alınması

FETÖ/PDY ve PKK/PYD başta olmak üzere ulusal ve uluslararası tüm terör örgütleri ile mücadelenin daha etkin bir şekilde sürdürülmesi

Gönüllü vatandaşlarımızın afet yönetim sistemine katılmaları, acil durum toplanma alanlarının halkın erişimine açılması ve yeni lojistik destek depoları kurulması ile afetlere müdahale kapasitemizin arttırılması

Gönüllü vatandaşlarımızın afet yönetim sistemine katılmaları, acil durum toplanma alanlarının halkın erişimine açılması ve yeni lojistik destek depoları kurulması ile afetlere müdahale kapasitemizin arttırılması

Kültür ve Turizm  Bakanlığı

30 Adet kütüphanenin “Millet Kıraathaneleri”ne dönüştürülmesi

Çin turizm pazarındaki payımızın arttırılması için Çin Eylem Planı’nın Hazırlanması

Yurtdışı vatandaşlarla bağların güçlendirilmesine yönelik Hareketlilik Programları ve Türkçe öğrenimi programları uygulanması

Milli Eğitim Bakanlığı

Okullarımızda tam gün eğitim gören öğrenci oranının artırılması

Öğretmenlerin mesleki ehliyet ve liyakatini güçlendirecek çalışmaların başlatılması

Profesyonel eğitim yöneticiliği sistemine geçilmesi

Öğrencilerimizin yabancı dili aktif bir şekilde kullanmasına imkân sağlayacak bir öğretim modeline geçilmesi

Her çocuğumuzun okulöncesi eğitimden üniversiteye ilgi, yetenek ve becerilerini gelişimsel olarak izlemek ve yönlendirmek için “e-­portfolyo sistemi”nin kurulması

Öğrencilerimize gelecekte ihtiyaç duyacakları becerileri kazandıracak disiplinler arası nitelikteki algoritmik düşünme, senaryo, kritik düşünme, robotik konularının derslere entegre edilmesi

Milli Savunma  Bakanlığı

400 bin gencimizin faydalanması beklenen “Bedelli Askerlik Hizmeti”nin uygulamaya geçirilmesi

Bir milyona yakın vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak olan yüksek öğrenime kayıtlı öğrencilerin askerlik erteleme, yedek subay adaylarının

sınıflandırma öncesi hazırlığı ve MSB sağlık kurulu raporu işlemlerinin e-­devlet üzerinden gerçekleştirilmesi

Gazilerimize ihtiyaçları olan bakımı sunacak ve sosyal hayata adaptasyonunu sağlayacak olan 100 Yatak Kapasiteli Gazi Bakımevi, Gaziler Camii ve sosyal tesisleri içeren Ankara “Gazi Uyumevi”nin ihalesinin gerçekleştirilmesi

Yerli ve Milli Eğitim Uçağımız HÜRKUŞ’un, ilk kez Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması (1 adet)

Google Earth ve Yandex gibi harita-­görüntü sistemi olan ve tamamen yerli-­milli olarak hazırlanan HGM-­KÜRE ve HGM-­ATLAS uygulamalarının, Kasım 2018’de kamuoyunun kullanımına açılması

Sağlık  Bakanlığı

Anne ölüm oranının yüz binde 14’ün altına düşürülmesi için anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi

Sağlık turizminde Türkiye’nin marka haline getirilmesi

Sık tüketilen, satın alma ve işgücünün büyük kısmını oluşturan malzemelerin temininin kolaylaştırılması ve yerlilik oranının artırılması amacıyla Sağlık Market Uygulamasının hayata geçirilmesi

Obezite ile mücadele kapsamında obezite mükemmeliyet merkezlerinin yaygınlaştırılması

Evde sağlık hizmetleri kapasitesinin %20 artırılarak yatağa ve eve bağımlı daha fazla vatandaşımıza ulaşılması

Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı

Savunma Sanayii Projeleri kapsamında Hassas Güdüm Kiti, EKADAS’ın TSK’ya teslimi, SOM-J Füzesinin test aşamalarının tamamlanması, 100 adet Kanatlı Güdüm Kitinin teslimatı, Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı’nın hizmete alınması ve BOZOK mühimmatın ilk uçuş testi ve ilk atış testinin yapılması

Yerli Uydu ve Uydu Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Türkiye’nin bilişim alanında en büyük tematik teknoparkı olan, 3,5 milyon m² alana kurulu Bilişim Vadisi’nin 1. Etap 2.Kısmının tamamlanması

Bilim İnsanlarımızın Yurda Dönüş Seferberliği Programı’nın ilan edilmesi

Tarım ve Orman Bakanlığı

Odun üretiminin 15 milyon m3’ten 21 milyon m3’e çıkarılarak %40 artış sağlanması ve 130.000 kişinin istihdam edilmesi

100 günde 100.000 hektar alanın ağaçlandırılarak 50 bin kişiye istihdam Sağlanması

Yerel tohumların korunması ve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması

Tabiatın korunması, suyun verimli ve tek elden yönetilmesi ve hayvan haklarının iyileştirilmesi için mevzuat düzenlemesi yapılması

Ticaret Bakanlığı

BREXIT sonrası süreçte Birleşik Krallık ile ticari ve ekonomik ilişkilerin zemininin sağlamlaştırılmasına yönelik çalışma yapılması

Dış ticaretimizde yerel paraların kullanımının artırılmasına ve barter ticaretinin önünün açılmasına yönelik olarak ülke bazlı çalışmalar yapılması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Ankara-­Sivas Yüksek Hızlı Demiryolunda 120 km hat seriminin tamamlanması

Yerli ve Milli 5G ve Ötesi Çalışmalarının başlatılması

Raylı sistem araçlarının yurt içinde üretilmesi

Devlet Arşivleri Başkanlığı

Devlet arşivlerinde dijital ortama aktarılan belgelerin vatandaşın erişimine açılması

Osmanlı Dönemi’ne ait diğer ülkelerde bulunan belgelerin, dijital görüntülerinin ülkemize kazandırılması

Diyanet İşleri Başkanlığı

Dini istismar eden terör örgütleri ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturma faaliyetlerinin yürütülmesi

Savunma Sanayii Başkanlığı

Lazer Silah Sistemi Geliştirilmesine yönelik ihtiyaç analizinin tamamlanması Anti tank mühimmatlarını zırhlı araçlarımıza ulaşmadan önce radar ile tespit edip ve parçacık yapılı mühimmatlar ile bertaraf edebilecek PULAT Aktif Koruma Sisteminin 40 adet M60TM tankına entegre edilmesi

Taarruzi İHA Geliştirilmesi (AKINCI) Projesi kapsamında yaklaşık 1,5 ton faydalı yük (kamera, mühimmat) taşıma kapasitesine sahip SİHA ön tasarım faaliyetlerinin tamamlanması

75 il ve 243 ilçede kurulu olan Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerinin 424 ilçe merkezinde kurulumlarının gerçekleştirilmesi, Güvenli Okul Paketi kapsamında 313 yeni okul ile sistemin çalıştığı okul sayısının 137’den 450'ye çıkarılması

Savaş uçaklarımızda kullanılan modern mühimmatların yerli imkanlarla geliştirilerek tedarik edilmesi

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu

TRT’nin yerli ve milli dizi, çizgi film karakterlerimize ait tasarımların ünlü mağazaların raflarında yerlerini alması

TRT Türk Kanalının yeniden yayın hayatına başlaması

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Yükseköğretim Kurumlarının ihtisaslaşmasına yönelik olarak belirlenen 11 Araştırma Üniversitesi ve 5 Aday Araştırma Üniversitenin ihtisas alanlı araştırmacı insan kaynaklarının oluşturulması,

YÖK Kariyer Projesi ile akademide daha hızlı, daha şeffaf ve performans odaklı istihdamının sağlanması

 

 Sayfayı Yazdır
Print Friendly / PDF
Sosyal Paylaşım
Google
Etiketler :
İsim Soyisim :
E-Mail :
UYARI : Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Uyarı
Güvenlik kodu :
Bu habere ilk yorumu siz yapın.
DİĞER HABERLER
Deftere Yaz
Ziyaretçi Defteri
Düşünce ve Önerilerinizi bizimle paylaşın.

Foother
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter RSS Sitemap
...
..
"Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu | http://bask.org.tr/Tum Hakları Saklıdır. ©2002 - 2019
http://bagimsizyapiimarsen.org.tr/BASK http://bdvs.org.tr/BASK http://http://www.bagimsizhabersen.org.tr/index.php/ BASK http://bask.org.tr.tr/BASK http://bask.org.tr.tr/BASK http://bagimsizegitimsen.org.tr/BASK http://www.bagimsizsaglik-sen.org.tr/ BASK http://www.bagimsizburosen.org.tr/ BASK http://bask.org.tr/BASK http://bask.org.tr/BASK http://bask.org.tr/ BASK http://bask.org.tr/BASK